Prinselik dreejspan van 2020

Op d’n Hofbal goof Vors Joeccius XI gruuëts bekindheid aan Prins Carnaval 2020 in ’t Jocus Riék.

Prins Marcel II (Verdellen)

Adjudante Paul Joosten & Jos Gipmans

Marcel II (Verdellen)
Marcel II (Verdellen)
Paul Joosten
Paul Joosten
Jos Gipmans
Jos Gipmans
Marcel II (Verdellen)
Paul Joosten
Jos Gipmans
Klik op ein mörfke veur miër informasie