Jocus Hofkepel

Al ein groët aantal jaore op Jocus de muzikale umliésting buun beej diverse evenemente.

De rol van Jocus Hofkepel in dees evenemente is begeleidend en det hild taegeliekertiéd in det zeej hiél oplettend môtte zien, wille zeej op de juuste meneer ein zenger of zangeres begeleide of op ’t juuste moment ein leedje of ein “toesj” oétbringe! Wie eine roejen draod löp de muzikale ondersteuning van de Hofkepel door de diverse Jocus-aktiviteite.