laot gaon, laot gaon dae waage…

Groëten Optoch

Maondaag 12 Fibberwari 2024
vanaaf 13:00 oor
Binnestad

’t Hoëgtepunt van de Venlose vastelaovend: de zaegetoch van Prins Carnaval en zien Adjudante! Ein bônte slinger mit groepe, groëte en kleine waages, joekskepelle, meziékgezelschape en vuuël originele Faatse trekke door de binnestad.

Iddere optochdeilnemer is maondelang mit zien kreatie aan de slaag gewaes. Auk de minse naeve de kant hebbe zich heej lang op gespits. Vastelaovend zoë-as det allein in Venlo kin!

Route
D’n optoch trek vanaaf de Groëte Baekstraot euver de Kwartelemert nao de Jeustraot, Alde Mert, Mert, Sint Jorisstraot, Parade, Keulsepoort. Aldao aangekômme is de ôntbinding op de Ponniewaeg. ‘t Defilé wuurt door de Stadsprins en zien Adjudante aafgenaome op de Kwartelemert.

Opstelling 2023

1 – Jocus koets

2 – Vrinde van Jocus – D’n haan veur aan

3  – Joekskepel Schöd um laeg – Remmiedemmie

4 – Die Affen vom Zoo – Michel aus Lönneberga

5 – Zônderbeergenplezeer – D’r zit weer laeve in de brouwerie

6 – Venlose Wagebouwers – Miër waages in d’n ôptoch!

7 – Joekskepel Zoeë is ‘t Laeve

8 – De orde van de Venlose nieje – Orde van de Venlose nieje prissenteert zich

9 – De hellef van ellef –  Good veur ‘t gemood,sloek duit ‘t altiéd good

10 – Diverse

11 – Showband Hermenie Fortissimo

12 – Tiéd zat –  Unnen babbelaer veur iddere Venlonaer

13 – Joekskapel Noejt thoès Velden – Weej gaon met meziék daor ‘t laeve

14 – D’n Ellefde Man – Twië jaor later, de joeks weer baove water

15 – Gans Gek – Niej museumpand haet plaats veur ôs sharazand

16 – Joekskapel Flabbedeius – Meziék van flabbedeius, good veur ‘t gemood

17 – V.V. Laat Begôs – In geur en kleur dao doon weej ‘t veur

18 – De Neetnekke – 2×11 jaor neetnekke, det is good veur ‘t gemo

19 – JK Hölster Heinke – De vrinde van Ben Cramer

20 – V.G. De Baekvaegers – Weej zette de bleumpkes boéte

21 – WBG Boeit neet – Boeit neet in 88 daag de waereld rônd

22 – Joekskapel Straotedrek

23 – Geit neet besteitneet – Weej fiëste wie de biëste

24 – Wie weej! –  Met holi gaeve weej ‘t laeve kleur

25 – Joekskapel  Schots en Scheif – Weej zien weer van de meziékpartie dit jaor

26 – Stamtaogel De naate Raaf –  waat ein gepaaf zoë mit dae staaf, alaaf

27 – Diverse

28 – Stamtaofel Sintermerte – Op 78 toere dreije weej door d’n optôch

29 – Gekke Fratse – Goodveur ‘t gemood. Det toveren weej oét d’n hood

30 – Keuninklikke Hermenie

31 – De Fiemelaers – Weej laupe ein blökske um

32 V.G. De Foètelaer GROEP Foételaers doon neet alles volges ‘t bukske

33 Joekskapel  De Mootwörm

34 VG ‘t Kump waal – Op safari met VG ‘t Kump waal

35 VG Gebraojen Haan – Remmiedemmie zit ôs in ‘t blood

36 Joekskapel Och nae toch! – Meziék Joeks en jen in ôs blood

37 Vrinde van Och nae toch – Ik bin blie as ik ens zoot

38 De Losse flodders – Nao twië jaor krake weej d’r weer op los

39 Diverse

40 De Paradepaerdjes – Paradere mit good gemood zit in ôs blood

41 Joekskapel D’n Heiten Haspel – Meziék Weej hebbe ‘n zwak veur Hondré de Balzac

42 De Splinterkes – Neptuna Lente

43 Beejeingeklats – Weej kiéke ôs de auge oét!

44 Collecte

45 Joekskapel Schöd um Laeg – Weej Träöte veur ein good gemood

46 Jocus Toekôms

47 Keuninklikke Fanfaar

48 Raodswaage

49 Meziékkorps Valuas Meziék

50 Prinse Garde

51 Prinse waage

Deilneme
De Technische Kemissie nuüdig de optochdeilnemers in ‘t naojaor weer oét um zich op te komme gaeve veur de groëten optoch van 2024.

We begroete ôg dan gaer op ein van de “praotaovende “ die gehalde waere in kefee De Brasserie op de Klaosstraot, in jannewari 2024; de exacte data volge in ‘t naojaor. Geej ziet op dees aovende van herte welkom tösse 20.30 en 21.30 oor.

Weej verzeuke de waagebouwers um zich leefs op de iërste aovend op te komme gaeve, dit in verband met de inspectierôndes in de laup van de maond jannewari.

De praotaovende zien neet allein bedoeld um ôg op komme te gaeve veur d’n optoch; de Technische Kemissie steit ouk klaor veur alle vraoge en opmerkinge euver de groëten optoch. Weit geej nog neet of ge mei wilt trekke en ziet ge op zeuk nao advies ? Laup gerös vreejbliévend binne.

De TC is met voldoende minse aanwezig um ôg oétgebreid te waord te staon. Gewoën meidoon! Gewoën doon!

Reglement
Download ‘t optoch reglement

Inschriéve
Geej kint ôg vanaaf ‘t naojaor weer inschrieve, taege dae tied vindt geej heej ‘t online inschriefformulier.

Opstelling
De Optochopstelling wuurt heej gepubliceerd zoedra deze bekind is, alsauk in ‘t staatsorgaan van Jocus, de Traöt