Waordebukske

Venloos:Nederlands:Opmerkinge:
‘thetneet: ut
altiédaltijd 
baejebidden 
beejeinbij elkaar 
beloënebelonen 
bewiésbewijs 
biësbeest, dier 
biétebijten 
bleujebloeien 
bloëtbloot 
bôchrotzooi 
boekbok 
boékbuik 
boënboon 
boere
boët
boeren
boot
 
boétebuiten 
bôksbroek 
bômbom 
bônbon 
bôtterboter 
boumboom 
briësembrasem 
broédbruid 
broëdbrood 
broélofbruiloft 
broenbruin 
broézeruitlaat riolering in de Maas 
brômmebrommen 
brônbron 
ciéfercijfer 
crêmesnitjetompouce 
deenedienen 
dezedeze 
dertiëndertien 
desnoëdsdesnoods 
destiédsdestijds 
diekdik 
diékdijk 
dingkding 
dinkdenk 
doëddood 
doéfduif 
doélessufferd 
doëndicht 
doësdoos 
doézendduizend 
dôfdof 
dômdom 
dômpigbedompt 
dônderdonder 
dreiedraaien 
driétrotzooi 
driévedrijven 
droéfdruif 
druuëgs(jij) draagt 
duudelikduidelijk 
duuvelduivel 
eemusiemand 
eierduëjereidooier 
eigewiéseigenwijs 
eintuënigeentonig 
elendellende 
euvertugeovertuigen 
fernuusfornuis 
fiéberkoorts 
fiértigveertig 
fiésvies 
fiétfijt 
fioëlviool 
flewiélfluweel 
fliétigvlijtig 
flikfloëjeflikflooien 
foëlvoile 
foételaerfoetelaar 
fornuusfornuis 
framboësframboos 
gangkgang 
gankgaan 
gebroékgebruik 
gedruusgedruis 
gehiëlgeheel 
gehuuregehoren 
gehuuriggehorig 
geliékgelijk 
geliërdgeleerd 
geluudgeluid 
genôggenoeg 
geruusgeruis 
gespoésgespuis 
getuugegetuige 
gewoëngewoon 
gloëjeglooien 
goëjegooien 
goojegoede 
griésgrijs 
groëtgroot 
gruusgruis 
haerheen 
haoftuin 
haophoop 
häöpheup 
haoshaast (bijna) 
häöshaast 
hassesbah! 
heejeropperhierheen 
hessesojee 
hetsböltgalbult 
hiégehijgen 
hiëlheel 
hiërheer 
hiéringharing 
hoëghoog 
hoéshuis 
höffetillen 
hojjegoededag 
höllewöllesufferd 
hölterehouten 
hômpelehompelen 
hôndhond 
hônderdhonderd 
hôngerhonger 
houpveel 
hoëgehoge 
huuëgsteshoogstens 
huurehoren 
iddereiniedereen 
idderskiëriedere keer 
iéferijver 
iëmerigmierezoet 
iëreer 
iërseerst 
illestiekelastiek 
ingkatereekhoorn 
joédjood 
jôngjongen 
jôngkjong 
kammezäöliets of iemand van grote omvang 
käökeboeren 
kefeejcafé 
kemiëlkameel 
kerboétbalkenbrij 
kestiëlkasteel 
kiërkier 
kiëskaas 
kleviëtergrote hand 
kloëtvinkwaardeloos iemand 
klômpklomp 
knaokbot 
kniépeknijpen 
knôddeleknoeien 
knoëjemorsen 
knoërskraakbeen 
knoéveleknuffelen 
knöllevietknul 
knöppelknuppel 
knoupknoop 
koelkuil 
koëlkool 
kôfferkoffer 
kôffiekoffie 
kômmekomen 
kômpkom 
kôntkont 
kôntekroéperflikflooier 
kösmoelkus 
koupekopen 
kraozeploeteren 
kroédkruid 
kroënkroon 
kroétstroop 
krumpekrimpen 
kruujespecerijen 
kwaojekwade 
kwaojôngkwajongen 
laajlade 
langklang 
langksaamlangzaam 
liëglaag 
liéklijk 
lienelijnen 
liénelinnen 
liënelenen 
liérestuderen 
lôchlucht 
loënloon 
loésluis 
lômplomp 
loupelopen 
luuës(hij)leest 
luusluizen 
majjemwater; de Maas 
mejoërmajoor 
mekkelikgemakkelijk 
meniërmijnheer 
mertmarktneet: merret
mesjienmachine 
meujtemoeite 
miémerbes 
miërmeer 
miés (1)slecht 
miés (2)uitbundig 
miézelemotregenen 
mikbrood 
mishoupmesthoop 
mismeujigmismoedig 
missendeendermisdienaar 
mitmetneet: met
moëdemode 
moëimooi 
moésmuis 
môndmond 
moodermoeder 
näölezaniken 
neemusniemand 
nienieuw 
niejenieuwe 
nimmiërniet meer 
noëdnood 
noëitsnooit 
noownu 
nuuëdignodig 
nuuëtelikkregelig 
oedekloenjeeau de cologne 
oëroor 
oétuit 
ôguw 
oktoëberoktober 
ômponeven 
ôngenuuëdniet uitgenodigd 
opziejopzij 
örgesergens 
ôsons 
ougoog 
oukook 
ôzzeonze 
persiésprecies 
persuuënlikpersoonlijk 
pestoërpastoor 
petoefelpantoffel 
piéppijp 
pierksperzik 
ploëjplooi 
poepdoësw.c. 
poépezatstomdronken 
poëtpoot 
pôndpond 
pôngeleknungelen 
pôppop 
potloëdpotlood 
praoper (1)schoon 
praoper (2)zindelijk 
priésprijs 
puuëtjepootje 
raojeraden 
räökelerakelen 
riejerijden 
riékrijk 
ringkring 
risserverereserveren 
roëdrood 
roëjerode 
roësroos 
roétruit 
rômmelrommel 
roukrook 
ruuësterrooster 
ruukeruiken 
‘s aoves‘s avonds 
schienschijn 
schiérschaar 
schiet(hij) schijt 
schiétstront 
schiéteschijten 
schoëieschooien 
schoëlschool 
schômmelschommel 
schôttelschotel 
schriéveschrijven 
schriëveschreeuwen 
sjeloersjaloers 
sjoenkelewiegen op de maat van de muziek 
slaajsla 
sliékslijk 
sloëtsloot 
smeissoms 
smiétesmijten 
sniejesnijden 
sniëjesneeuwen 
snôtsnot 
sôkkersuiker 
speejspuug 
sperjusaspergus 
spiétspijt 
spoëkspook 
stiéfstijf 
stoëtstoot 
stôfstof 
sträötstrot 
stroëstro 
stroékstruik 
strôntstront 
thoésthuis 
tiédtijd 
tôngtong 
touvenaertovenaar 
träötblaasinstrument 
träötepimpelen 
trômtrom 
twiëtwee 
umstebeurtom de beurt 
uuterlikuiterlijk 
vaajvouw 
vastelaovendvastenavond 
verketvork 
verkiërverkeer 
verkiérdverkeerd 
verkoupverkoop 
verloëteverloten 
vlaaivlaai 
vlaajachterwerk 
vleegmesjienvliegtuig 
vruugervroeger 
veurigevorige 
vuuëlveel 
wanniërwanneer 
waordwoord 
weejwij 
widmanweduwnaar 
widvrouwweduwe 
wiédewegver weg 
wiéfwijf 
wiëropverder weg 
wiestot 
wiésverstandig 
wiéverwijven 
woënewonen 
wölleboëntuinboon 
wônderwonder 
woordwerd 
wuurtwordt 
zaachzacht 
zaagzaag 
zanikbôkszeurkous 
zeikdiëm (1)mier 
zeikdiëm (2)zanikerd 
zekeringsspeltveiligheidsspeld 
zemelezeikerzanikerd 
zevetiënzeventien 
ziëzee 
ziëmzeem 
ziépenaatkletsnat 
ziépougontstoken rood oog 
zingkzingt 
zoëzo 
zoëwiezoësowieso 
zônzon 
zwartbroëdroggebrood 
zweeleelt 

Tips euver laesteikens

ô: in bijv.: zôn, kômp, bôn
ö: in bijv.: rös, kösmoel, tösse
äö: in bijv. träöt, gäöt, näöle

é: gif enne sleiptoën: bijv. broélof, boéte, kroépe
ë: mak d’r ennen twiëklank van, bijv.: doës, kiër, geliërd.

Dit guf metein auk ’t verschil aan tösse beejveurbeeld schriéve en schriëve en tösse liéne en liëne.