Gesponsorde priéze

Jocus kint ein aantal sponsore, die de vereiniging tegemoot kômme in de vorm van ein priés dae oétgereik meug waere. Hela Thissen bv is adoptant van de “Gruuëtse”: ein twiëtal priéze veur de moëiste groep in dein Groëte Optoch en ein veur de moëiste wage oét dein optoch. Lindeboom is adoptant van de “Funs” ein priés veur de zenger(s) van ‘t winnende leedje op de Leedjesaovend. Die 2 Brüder von Venlo haet dein “Ad Pollux trofee” geadopteerd, dae jäörliks wuurt oétgereik aan de komponis(te) en teksdichter(s) van ‘t winnende leedje op de Leedjesaovend.

MGP Venlo: de Gruuëtse

Op Oétbetaalzondaag waere de winnaers van de Groepe en Waages van de veurletsten Groëten Optoch taege inlevering van de wissel-trofee, eine iëre-staaf, ein bliévend aandinke oétgereik (det zeej meuge halde): de Gruuëtse.

Dees prachtige trofee is ôntworpe door Geert Verkoeyen en wuurt meugelik gemak door MGP Venlo, wae dan auk de iër gelaote wuurt ’t prachstök aan de winnaers te euverhendige. Veur de priéswinnende groepe en waage deilnemers is d’r zoë ein bliévende herinnering aan de succesvolle deilname aan dein Optoch. Jocus is as vereiniging biezônder gelökkig mit ’t wiéze besloét waat daomei ein stevige hand in de rök hild van de organisasie van de stadsoptoch.

Gruuëtse-troffee veur waages

Gruuëtse-troffee veur de groepe

Lindeboom: de Funs

De Funs wuurt jäörliks oétgereik aan de zenger(s) van ‘t winnende leedje van de Leedjesaovend. ‘t Bringe van ein leedje op JOCUS’ buun is ein kuns. Nao dae mins, dae zoë good dae kuns verstônd, Ald-Prins Funs van Grinsven, is deze priés as hommage verneump. Lindeboom (lindeboom.nl)

Foto: Zebra Studio

Die 2 Brüder von Venlo: dein Ad Pollux trofee

D’n Ad Pollux trofee is jaore geleeje in ‘t laeve geroope en gebrach door Bert, Herm en Ad Pollux. Zeej ware van meining det de kômponiste en teksdichters van ‘t winnende leedje op de Leedjesaovend te weinig aandach kreege, nao ‘t winne van de Leedjesaovend. Alle iër ging/geit smeis nao de oétveurders van ‘t leedje.

Nao ‘t haergaon van eure “ome Addie”, dae hiél vuuël leedjes haet geschreve, vônde de breurs Pollux ‘t téd um eine trofee te laote make. Um Ome Addie (Ad) te iëre hebbe zeej de trofee de “Ad Pollux trofee” geneump. De trofee is gemak door de Venlose kunstenaer Hay Mansvelder. De trofee is noow via ein jäörlikse beejdrage geadopteerd door Die 2 Brüder von Venlo (2bruder.com).