Jocus Groëte Prônkzitting geit neet door

Woensdaag 10 november 2021

Nao ‘t aafblaoze van Elf van Elf had Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus ‘t vertrouwe en de haop det de Groëte Prônkzitting van zaoterdaag 13 november door kôs gaon.
In ein ingelasde vergadering van de Raod van XI, alzoë ‘t bestuur van Jocus is beslaote um de Groëte Prônkzitting neet door te laote gaon.

Mit de ôntwikkelinge in de regio Noord-Limburg en Venlo vind Jocus ‘t neet gepas um – ôndanks de geldende maotregele – op dezen aovend ‘t vastelaovesfees te viere. Roel Versleijen, Vors Joeccius XI van Jocus leet ‘t besloét toe: “Vanaovend haet ’t bestuur – taeves Wiéze Raod van XI – zich tiédes ein extra ingelaste beejeinkôms gebaoge euver dees biézônder lastige vraog. Oétintelik is in alle wiésheid, aevel mit pién in ’t hert beslaote det de Prônkzitting op 13 november neet doorgeit. Ôndanks det ’t meug, zulle weej op dit moment gen gebroék make van de meugelikheid. De actuele situatie, waobeej d’r ‘n greujende zörg is veur de gezôndheidsrisico’s van minse, guuëf aanleiding veur dit besloét. Moch de Prônkzitting op ’n later moment in ’t seizoen asnog gehalde kinne waere, zulle weej det zeker neet laote.”

Bezeukers die intreekaarte hadde besteld zulle eur geld truukkriége. Veur Jocus is ‘t ein meuilik besloét det vuuël Venlonaere, zeker nao ‘t neet doorgaon van Elf van Elf in eur Vastelaoveshert zal rake. Aevel raekene weej taegeliékertiëd auk op begrip gelet op de huidige gezôndheids-situatie. 

Roel Versleijen: ” ‘t Begôs in de aafgelaupe daag te ‘schoore’, ’t veulde neet good, te miër umdet de besmettingsciéfers binne ein waek explosief greuide, de zörg de noëdklok luujde en Limburg zelfs zwart kleurde op de coronakaart. Ondanks det weej mit ’t eventueel laote doorgaon van ôs Prônkzitting niks zoele doon waat neet meug, is daomei nog steeds neet gezag det weej dan ’t gooje zoele doon. Vastelaovend is en bliéf ‘t meis belangriéke van alle onbelangriéke dinger. Aevel de gezôndheid en ‘t waalzien van de Venlonaere steit ten alle tiéje veurop.”

Jocus zal op ein gepas moment aafscheid gaon neme van de regerend Hoëgheid Prins Marcel II mit zien adjudante Jos en Paul.
De Jocushaan zal zich dees daag gedeis halde, oét respèk veur de gruttere zörg die d’r op dit moment zien.