Vuul niejkômmers op leedjes veurseleksie

Maondaag 18 augustus 2008

Aanstaonde zaoterdaag 23 augustus wuurt de veurseleksie van Opus Jocus gehalde in ‘t Ald Weishoes. Dit jaor zinge 35 inzendinge veur ‘n plaats in de finale op de Leedjesaovend van Jocus. 11 leedjes gaon traditioneel nao dae finale. Op 4 oktoëber waere dan in de Maaspaort de 4 winnaers gekaoze.

De veurseleksie is ‘n beslaote beejeinkôms wao naeve de organisasie allein de zengers en zangeresse, de teksdichters en de komponiste beej meuge zien. ‘n Deskundige zjurie bepaold dan wae d’r nao de finale door meug.

Opvallend is ‘t groëte aantal ‘niejkômmers’ dit jaor. Maar leefs 18 zengers en zangeresse doon veur ‘t iërs mei. As de dan de teksdichters en komponiste meitelle, neme d’r 90 minse deil aan deze veurseleksie.

Al mit al ‘nne spannende daag veur de deilneimers, die daomei ‘t startschot gaeve aan de veurbereidinge van de vastelaovend.