Dinsdaag 31 juli 2012

Kikerikiki!
Officieel Orgaan voor het Jocusrijk
“D’n iërste Staatskrant van ‘t Jocus-Riek”

Den 26e fibberwari van ‘t jaor 171 x 11 volges de Gregoriaanse kalender woord door Ziene Doorluchtige Hoëgheid Vors Joeccius XI, alias G. van den Brand, Vors van ‘t onmaetelik Jocusrièk, Ridder Groëtkruus der orde van den Haan, Ridder XIe klas van den Uul van de Kaldenkerker Juchhei, Ridder Groëtkruus van de Diamanten orde van Luuk en ‘t land van de Walen, in zien niej palies aan de Vleisstraot in de zaal van Wittelings (now de Filmac) ‘t volgende besloet oetgevaerdigd:

“Euverwaegend, det in ôzzen tiéd van veuroetgank ôs besloete en lofwaerdige handelingen van ôs Joeksige ônderdanen miër waereldkundig gemakt môtte waere, det ‘t daorum nuuëdig is um naor ‘t veurbeeld van ôzze vorstelikke naeven en nichten, ‘nne eige officiële krant oêt te gaeve, zoë is ‘t det weej, d’n Hoëge Raod van Elf gehuerd, met euverlik van ôs raodgaevende collegie hebbe good gevônde en verstaon:

  1. Er eine officiële krant van ‘t Jocusriek waere oétgegaeve, ônder de naam Kikerikiki
  2. In det blaad zal allein waere geplaats de wiëze besloete van ôs Hoëge Regering, vermeld waere de bizôndere gebeurtenisse in ôs Jocusriek en de spitsvondige prakkezaties van ôzze Staatsbörgers
  3. Advertenties, allein in ‘t belang van ôs zakeluu, waere opgenaome taege betaling van 11 örtjes per regel
  4. ôzze krant zal oetgegaeve waere in 1100 eksemplare döbbel gevouwe, groët 5 x 11 c.m. in de lengte  en 3 x 11 c.m. in de breidte
  5. De pries veur ‘t abonnement is veur Venlo 11 cent, veur daor boête 11 + 1 cent
  6. De opbrings van ôs blaad zal, nao aaftrek van de ônkoste, aan de erme van ôs Rièk gegaeve waere

De wäörd, wie in 1880 al geschreve: “In ôzzen tiéd van veuroetgank……”, zien nog altiéd actueel. Raeje veur de kemissie Pers & Propaganda um, veuraafgaond aan de Vastelaovend van 2012 de Kikerikiki beej wiéze van proof, niej laeve in te blaoze.  Niejsverspreiding, gebroékmakend van de zoeëgenaamde “Social Media” waas ‘t straeve.

Twieë Kikerikiki’s woorte geprissenteerd en met succes! Vuuël positieve reacties en opbouwende kritiek woorte ós deil.
‘t Aafgeloupe jaor is ‘t concep beejgeschaaf en is d’r gesleuteld aan de formule. ‘t Rissultaat laes geej noow. Ein groeëte variëteit aan ónderwerpe, artikele veur jônk en ald, ‘nne échte column video’s etc. etc. We zien nog lang neet klaor met óntwikkele. Adverteerders kinne ein plaats gaon kriège, d’r kump ruùmte veur de jeug en veur óg.

Wilt geej waat kwiét, ein kwante teks, ein sjieke foto? Laot ‘t ós weite. En veur kritieke (leefs opbouwend) staon weej aope. Gaonde waeg zal de kemissie P&P miër toepassinge gaon toevooge aan deze krant. In 2012 kriég geej 2 edities veurgeschótteld, in 2013 zulle det d’r veer zien. Ouk krieg geej dan de meugelikheid um in de kikerikiki te advertere, uiteraard met gebroekmaking van alle digitale meugelikhede.

Weej winse óg vuuël plezeer en huùre gaer óg reacties.

Names de Pers & en Propaganda kemissie,
Joep Schouren
Veurzitter P&P