Zondaag 1 jannewari 2012

Den 26e fibberwari van ‘t jaor 171 x 11 vólges de Greroriaanse kalender woord door Ziene Doorluchtige Hoëgheid Vors Joeccius XI, alias G. van den Brand, Vors van ‘t onmaetelik Jocusrièk, Ridder Groëtkruus der orde van den Haan, Ridder XIe klas van den Uul van de Kaldenkerker Juchhei, Ridder Groëtkruus van de Diamanten orde van Luuk en ‘t land van de Walen, in zien niej palies aan de Vleisstraot in de zaal van Wittelings (noow de Filmac) ‘t volgende besloét oetgevaerdigd:

"Euverwaegend, det in ôzzen tiéd van veuroetgank ôs besloete en lofwaerdige handelingen van ôs Joeksige ônderdanen miër waereldkundig gemakt môtte waere, det ‘t daorum nuuëdig is um nao ‘t veurbeeld van ôzze vorstelikke naeve en nichte, ‘nne eige officiële krant oét te gaeve, zoë is ‘t det weej, d’n Hoëge Raod van Elf gehuúrd, mit euverlik van ôs raodgaevende collegie hebbe good gevônde en verstaon:

  1. D’r eine officiële krant van ‘t Jocusriék waere oétgegaeve, ônder de naam Kikerikiki
  2. In det blaad zal allein waere geplaats de wiéze besloete van ôs Hoëge Regering, vermeld waere de bizôndere gebeurtenisse in ôs Jocusriék en de spitsvôndige prakkezaties van ôzze Staatsbörgers
  3. Advertenties, allein in ‘t belang van ôs zakeluu, waere opgenaome taege betaling van 11 äörtjes per regel
  4. ôzze krant zal oetgegaeve waere in 1100 eksemplare döbbel gevouwe, groët 5 x 11 c.m. in de lengte en 3 x 11 c.m. in de breidte
  5. De pries veur ‘t abonnement is veur Venlo 11 cent, veur daor boête 11 + 1 cent
  6. De opbrings van ôs blaad zal, nao aaftrek van de ônkoste, aan de erme van ôs Rièk gegaeve waere

 

Mit baovestaonde bekindmaking woord d’n veurluiper van ôs aller Träöt geprissenteerd aan alle Jocusse en Jocussinne. De opbrings waas 170 gölde, waat geschônke woord aan de erme in de stad. De Kikerikiki waas ein groët succes, in ‘t 3e jaor woort zelfs ein oplage van 11.000 (!) eksemplare behaold, waobeej ouk nog ein beej-blaad, de Kloek-kloek woord oétgegaeve. Beej die 3 jaor is ‘t gebleve. Raeje waorum mit de oétgave van de Kikerikiki gestop woord is neet te achterhaole. Ruum eine halve ieuw later zoog de Träöt ‘t daagleech. Ouk de Träöt deej en duit ‘t good, wiés op d’n daag van vandaag.

De wäörd, wie in 1880 al geschreve: "In ôzzen tiéd van veuroetgank…", zien nog altiéd actueel. Raeje veur de kemissie Pers & Propaganda miër gebroek te gaon make van de zoëgenaamde "Social Media". Eine digitale krant is det dus gewaore (geej ziet ‘m noow aan ‘t laeze) dae luustert nao de naam Kikerikiki. Naeve de redactionele (teks) beejdrages kint geej noow ouk filmkes bekieke, nao meziék luustere, mit andere wäörd: interactief bezig zien mit ‘t Jocuskrentje, de Kikerikiki. Gaondewaeg zal de kemissie P&P miër toepassinge gaon toevooge aan deze krant. In 2012 kriég geej 2 edities veurgeschôtteld, in 2013 zulle det d’r veer zien. Ouk krieg geej dan de meugelikheid um in de kikerikiki te advertere, oeteraard mit gebroekmaking van alle digitale meugelikhede. Weej winse ôg vuuël plezeer en huúre gaer óg reacties.

Names de Pers & en Propaganda kemissie,

Joep Schouren
Veurzitter P&P