Vakjury Leedjesaovend 2016 stelt zich veur

Zaoterdaag 24 september 2016
De leeje van de vakjury stelle zich veur. Zeej staon onder leiding van veurzitter Lambert Kuijpers.
 
 
Bas Clabbers
Ouk dit jaor kiék ik mit bedraag oét nao de optraejes beej Opus Jocus. Editie 2016 belaof eine fantastische te waere mit zoëvuuël talent en inzet van alle kante! Mit ein kritisch oër gaon ik ouk noow weer luustere nao de muzikalen inhald en wie de meziék aansluut op d’n teks. Idderein vuuël sukses gewins!”
 
 
Christel van Rijn
Ik bin mooder van 3 maedjes en samewoënend mit Tom Doesborg; 12 jaor zangeres gewaes beej Jocus Hofkepel/Mixx o.l.v. Sef Gubbels; Jaorelang meigewerk aan Jocus-cd’s; 2 jaor lid gewaes van Jocus Joekskemissie; 4 jaor zangeres beej ‘de Kammeräödjes’; 14 jaor zangeres beej W-Dreej en Rolle gespeuld in Venlose Revue’s. 
 

Mirjam van Elderen
Nao behuuërlik waat jäörkes op Jocus bühne, die ik as fantastisch heb ervare, veul ik mich veriérd ‘t noow ens van d’n andere kant te meuge belaeve. As kleine blaag bin ik begôs mit zinge tiejes de opwas mit mam. In de loup van de jaore kwaame d’r de moeiste dinger op mien paad.
Zinge, en teniëlspeule, zien mien lös en mien laeve. Ik heb verschillende rolle meuge speule in de Venlose Revue, ‘t Boermanstheater, Café Chantant, theater op locatie (Aafscheid van Idderein, De Keuningin). Ik haop dit nog tot in lingte van daag te meuge en kinne doon.
 
Ein hoëgtepunt in mien “Vastelaovescarrière”..ahum..waas toch waal ‘t zinge van ‘t leedje “Manne Meine”, waomei ik same mit Simone Dolders-Driessen, Jozanne van der Velden en Bernie Billekens de iërste plaats behaolde. En noow dus aan de jurytaofel. Venlo haet zoëvuul talent, det zal vanaovend weer bliéke. Ik wins alle deilnemers hiel vuuël sukses, maar veural hiel vuuël joeks en jen. Dao dreit Vastelaovend tenslotte um.
 
 
Ron Dings
Gebaore en opgegreujd op Steyl, “volwasse gewaore in hertje Venlo”. Via de blokfluit, keyboard, piano, gitaar en de leedjesaovend beland beej de Venloosche band Van GelderHeej kin ik noow zô’n 5 jaor as zenger/frontman/clown mien ei kwiét. 
 
 
Jan Hagens
As jungske greujde ik op aan de Maagdenberg. Thoés waas ‘t humor en meziék waat de klok sloog:  Miene pap waas drummer en mien mam zông de gansen daag de echte Venlose leedjes.Ik ging nao schoël (Marianum) en liërde gitaar speule op de Venlose meziékschoël. Al vruug speulde ik in diverse bandjes en waas ‘t Rock waat de klok sloog.  Vastelaovend viére kreeg ik mit de paplaepel ingegaeve en ‘t speule in Jocus Hofkepèl en Mixx woord ech mién dingk.  25 jaor hebbe we de “panne van ‘t daak gespeuld” en toen vônd ik ‘t tiéd, det de jeug de ‘Glorie van ‘t Jocusriék’  euver noom. 
Mit vuuël plezeer zing ik en speul gitaar in de Venlose coverband Midway Special. Weej speule top 40 nummers en classics. Mien bôtterham verdeen ik beej de Pliessie in Venraoij, wao ik werk as specialis. ‘t Zien van zjurielid beej Jocus vind ik ein geweldige iër ! 
 
 
Joyce van den Ham 
Gebaore woord ik 24 jaor geleje in Venlo, wao ik noow ouk woën mit mien hundje Noa.
Ik zing, speul piano en gitaar, en bin sinds mien 15de bezig mit ‘t schriéve en make van meziék, zoëwaal ingelstalig maar ouk nederlands en dialek. In 2014 heb ik ein single mit videoclip oétgebrach genaamd “wie gaer” waodoor ik vervolges op ‘t Zomerparkfeest in ôs Venlo heb gespeuld.
In 2015 heb ik beej 3FM Giel Beelen en beej Radio 538 gestaon, en bin ik same gaon werke mit pianis Jan Vayne.
 
Momenteel traej ik door Nederland op waat ik erg leuk vind, aafgeloupe augustus bin ik ein waek op meziéktour gewaes in Spanje waat ouk ein toffe ervaring waas! In mien dageliks laeve werk ik as zelfstandige in wuëning en interieur. Daonaeve langs gaef ik zangles aan kinder. Al ein aantal jaore op rie heb ik meuge zjurere en op meuge traeje beej verschillende evenemente van de Venloose vastelaovend. Ik vind ‘t leuk um ouk dit jaor weer in de jury te meuge zitte en bin beniejd waat Venlo ôs dit jaor geit bringe! Ik wins alle 11 leedjes vanaovend kei vuuël succes!
 
 
Fred van den Bogaard
Ik vind ’t heerlik um op ’t podium te staon. Waas drummer van Scarface en Trip in de 60er en beej de Drekskaters in de 70er en 80er jaore. Vanaaf 1985 bin in beej Neutjesrang. We begôste mit vastelaoveszittinge en hadde daonao 4 theatershows in de Garage, Avenue, Baer de Woers en  Maaspoort. Brachte  mit Neutjesrang & Band de CD “Eine waeg” oét en verzörge noow dinershows in ’t Raodhoes, Bliérick. 11 Jaor prissentatie leedjesaovende van Jocus en Blauwe Zaoterdaag. Beneump as doctor, doctorandus en professor beej de Narrenuniversiteit. Winnende vasteaovesleedjes die ik schreef zien: “As ik Isabella bel”, “Laot mich”, “Venlo verras”. In de Venlose Revue speulde ik: Jaerke in Huzareslaaj, de smeed in “Det had ge gedruimp” en Piëtrus in “Waat ennen tiëd II.  Altiéd binne de jeugdhulpverlening gewerk maar noow gepensioneerd. Heb ein vrouw, zoon, dochter en kleindochter. Binnekort kump eine joeksige gedichtebundel oét “Biëstig Venloos” waovan ik de tekste schreef en waobeej Leon Peeters schitterende teikeninge makde.
 
 
Anne-marie Verberkt
Al vanaaf de basisschoël zing ik, speul ik teniël en bin ik altiéd van de partie as d’r dinger georganiseerd, gespeuld of gezônge môtte waere. As zangeres van vastelaovesleedjes begôs mien artiesteloupbaan in 1987. Daonaeve heb ik miër as twintig jaor kônserte en evenemente geprissenteerd. Vaerder moch ik (houf)rolle speule in de letste veer edisies van de Venlose Revue en ouk in de kômmende Revue bin ik weer van de partie. In 2012/2013 makde ik deil oet van de 6 vrouwluuj die same ‘t straottheaterstök “Aafscheid van idderein” speule. En ouk in de letste twië edisies van ’t Volkstheater heb ik mich gans kinne oétlaeve. In ’t dageliks laeve woën ik mit miene man Rob en kinder Sophie en Baer in Venlo, en bin ik as houf bestuursdeens werkzaam beej Antares.
 
 
Hanneke Suilen-Hendriks 
Meziek is mien laeve. Nao hobo gestudeerd te hebbe in Mestreech, en nao in verschillende groëte Nederlandse symfonie orkeste gespeuld te hebbe (as remplaçant), bin ik hobo-les gaon gaeve aan de toenmalige st. kunstzinnige vorming in Venlo.
 
Noow bin de projectleider van “DOOR! masterplan muziekonderwijs Limburg” DOOR! is ein provinciale campagne die muziekônderwiés in bewaeging zet. DOOR! mak heejbeej de verbinding vanaaf de bron. Opleidinge, Primair ônderwiés en Veurtgezet onderwiés, allemaol same op waeg nao structureel muziekles in de klas. Same mit ôs culturele umgaeving realisere we optimale kanse veur liërkrachte en liërlinge um eur talente te gebroéke en te ôntwikkele.
 
En det is noow net waorum weej vanaovend ouk heej zien. Talente de kans gaeve um zich te ôntwikkele en eur ein podium beeje. En dao gaon weej nog jaore mei DOOR!
 
 
Wout Weijmans
Ik bin 60 jaor geleeje gebaore in de Venlose Keltenstraot naeve de “Pope”. Op mien derde jaor zien weej nao Blierick verhoés wao ik op mien tiënde lid bin gewaore van de hermenie Sint Ceacilia wao ik hoorn ging speule. Mien muzieklesse volgde ik aan de Venlose meziékschoël wao ik ônder andere andere les kreeg van den hiër Piet Kingma. Nao de muziekschoël bin ik gaon studere aan het Conservatorium in Mestreech. Daonao bin ik gaon dirigere beej verschillende muziekvereiniginge in de regio, ônder andere beej de brassband van Stella Duce en de Fanfaar van Velde en les gaon gaeve beej Stichting Kreato in Thorn. 
 
Ik bin meziékschriéver van miërdere vastelaovesleedjes in Bliërick. Ouk veur Velde heb ik veur minnig Gekke Maondaagsleedje de meziék geschreve. 
Op dit moment werk ik beej ‘t spaor en in de tiéd dae euverblief bin ik veurzitter van Stichting Musical Stella Duce. Heej hebbe ôngeviër 180 jôngere van 5 wies 68 jaor plezeer in ‘t idder jaor meispeule in enne musical. Ouk bin ik nog mei-oprichter en sikkertaris van de Stichting Stimulans. In deze Stichting zitte inkele Venlose culturele organisaties eur kinnis en middele in veur gezamelik gebroék. Heejdoor kinne ze de koste liëg halde zônder det de kwaliteit van eur theaterprodukties achteroét geit. Baeter gezag: ‘t wuurt dr allein maar baeter van!    
Ik bin d’r gruuëts op det ik gevraog bin om zjurielid beej Opus Jocus te zien. Ik heb d’r zin in!
 
 
Jan de Rijk
Vanaaf begin jaore tachtig bin ik al bezig mit ’t schriéve  en zinge van vastelaovesleedjes. Nao jaorelang mit Hannelore te hebben gezônge bin ik mit Petra Houben gaon zinge. Hannelore bleef de tekste schriéve en ik teikende veur de meziék. In ’t begin hebbe weej ouk vuuël in Bliërick gezônge. “Zoë vruug in Fibberwari” en “Bliéf wiese bis” zien waal de bekindste Bliërickse leedjes. In Venlo hebbe weej ônder andere ouk leedjes gezônge van Wim Roeffen die door Hannelore van tekste woorte veurzeen. Te neume zien “De leeve” en d’n brave” en eine kralletoer van leedjes.(Vastelaoves) meziék is nog altiéd hiël belangriék veur mich, want meziék mak ’t laeve riék.