Mit uniek beeldje Jocushaan steunt geej D’n Haan

Zondaag 17 fibberwari 2019

Elf van Elf 2019: Gruuëts kunswerk D’n Haan wuurt ônthölt op Keulse Paort. Middels ein speciaal ôntworpe beeld van eine Jocushaan kint geej op ein unieke wies ein beejdrage levere.

Al vuuël minse hebbe zich de aafgeloupe jaore de kiëbus gebraoke euver de vraog waorum ôs veurgengers d’n haan hebbe verkaoze as totumbiës van Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus. Waat haet eur bezeeld? Leet de basis van dees keuze in ein waopeschild det in de vergaetelheid is gerak? Of is ’t toch ein alde middeliëuwse teks, leed of moorteikening die nog örges verschaole leet ônder ôs alde binnestad? Auk de meis ervare Jocusologe en meiwerkers van ôs oétgebreide Jocus Archief griépe in d’n duuster en kinne d’r inkel nao raoje. Meugelik is destiéds de aansloéting gezôch beej de traditionele symboliek van d’n haan. D’n haan is ein krachbiës en steit veur mannelikheid. Door zien geveuligheid veur leech, verkôndig hae de opkôms van de zôn en verjuuëg hae de kwaoje geister van de nach. Hae kôndig verandering aan en steit veur positiviteit. En wae d’r miër van wilt weite, kin dit laeze in ein schoën verhandeling van Theo Fransen in ’t jubileumbook Jocus 14×11.

Waat de achterliggende gedachte auk is gewaes, Jocus haet al 176 jaor d’n haan in zien hert geslaote, juus wie de Venlonaere Jocus in eur hert hebbe geslaote. Dit bliek ôndermiër oét de doézende aafbaeldinge, glaas-in-loëdraemkes en baeldjes van de Jocushaan die ’t ganse jaor door op vinsterbanke of täöfelkes staon in minnige hoéskamer van Venlonaere. Um dae’n haan auk nòg prominenter in de aopenbare ruumte van ôs Jocusriék te laote straole, wuurt op Elf van Elf 2019 eine gruuëtse haan: “D’n Haan”, ônthöld beej op de Keulse Paort. De kunstenaer dae det geit make is Rik van Rijswick, de maker van “De vreedzame Krijger”. ’t Baeld “D’n Haan” môt nog gans ôntworpe en gemak waere, maar det is in gooje hand beej Rik, eine kunstenaer dae mit ziene “Vreedzame Krijger” ’t vertrouwe van de Venlonaere haet gewônne.

De Keulse Paort is de plaats wao de bezeukers welkôm waere geheite en die symbool steit veur ôs gasvreejheid as stad van lol en plezeer. Ein sculptuur die gemak wuurt van materiale van Venlose bedriéve oét de maakindustrie. Daomei wuurt ein relasie gelag mit de maakbaarheid van ôs stad en de kinmerkende bedriévigheid. ’t Euvergroëte deil van de pecunia die nuuëdig zien um “D’n Haan” de kômmende maonde te kinne realisere, zien in korte tiéd beejein gebrach door ôndernemers of ôndernemende persoëne die geluive in de èchte waerd van zô’n kunswerk veur de stad.

Wilt geej D’n Haan steune?
Maar ’t zien neteurlik neet allein de bedriéve en ôndernemers die ’t fundament van Jocus vorme. ’t Zien baovenal de Venlonaere zelf die Jocus make tot waat zeej is. Um die raeje wuurt de Venlonaere vanaaf noow de gelaegeheid gebaoje um auk ein beejdrage te kinne levere en aktief mei te doon.  Door eine joeksige haan te kaupe, kreatief ôntworpe en gemak door Jorg Ridderbusch oét Oldenburg, draag geej direk beej aan de financiering van “D’n Haan”. Idderein dae zônne joeksige haan köp, krieg ein sjiek certifiaat as bewiés det hae “D’n Haan” mei meugelik haet gemak. De joeksige haan is ein ambachtelik kunswerk en ein prônkstök veur iddere Venlose hoéskamer. Daobeej kin de joeksige haan auk boéte waere geplaats in d’n haof, want hae is weersbestendig.
De joeksige haan kôs 176 euro (16×11) en de ganse opbrings geit naor de realisatie van ‘D’n Haan’.

Doot mei en laot Jocushaan ’t ganse jaor kreie door ôs Jocusriék en wiét daoboéte!

Mit deze joeksigen haan steunt geej ‘t 
nieje kunswerk ‘D’n Haan’. Dit baeldje wiek uúteraard gans aaf van “D’n Haan” dae op de Keulse Poort wuurt geplaats, want dae môt nog waere ôntworpe.

‘t Beeldje is vanaaf maondaag 18 fibberwari verkriégbaar via de webshop op ôs thoésblaad: www.jocus.nl/webshop