‘t Is weer gedaon

Woensdaag 6 fibberwari 2008

Aswoensdaag, ‘t is weer gedaon. We kieke truuk op ‘nne schoëne vastelaovestied. Groepe en wages die hebbe meigedaon in de groëten optoch kinne de volledige zjurie-oetslaag heej downloade. Vaerder kint geej via ‘t menu ‘Foto’s’ oetgebreid naogeneete van alles aktiviteite van blauwe zaoterdaag wies ‘t aafzette van de mutse. Tenslotte kint idderein vas gaon naodinke euver nieje leedjes, wages, en kleijages beej ‘t motto van ‘t kommend seizoen (2008-2009): ‘t Moeiste waat d’r is.