Pak de Träöt!

Woensdaag 25 september 2013

In 2014 verschient de 66e editie van ôs Staatsorgaan De Träöt. Door de jaore haer haet De Träöt zich ontwikkeld wiés ein Vastelaovesblaad det haos neet miër is weg te dinke. Alle raeje um de jubileumeditie in ein speciaal jeske te staeke.
 
De 66e editie van De Träöt geit ôg verasse mit ein unieke en volledig verniejde oétgave mit nieje rubrieke, nieje artikele en nog miër foto’s. En det allemaol in ein niej sprankelend vormgegaeve formaat. Ein waore verniejing waomei Jocus beoug um de vertrouwde kwaliteit van De Träöt einen traej hoëger te ligge en nog miër laezers aan te spraeke. Vertrouwde ônderwerpe wie de vuuële fotoripportages zulle beslis neet ôntbraeke.
 
De geteikende advertensies bliéve ein waezelik ônderdeil van De Träöt. Mit de verniejde oétgave zien d’r ouk extra advertentiemeugelikhede. Daonaeve besteit de meugelikheid um te advertere op ôs thoésblaad (www.jocus.nl) mit maondeliks ruum 20.000 bezeukers waobeej eine link nao ôg eige website kin waere geplaats. Veur miër informasie euver de meugelikhede: adverteerders@jocus.nl

De nieje jubileum oétgave van De Träöt is te koup vanaaf dinsdaag 18 fibberwari 2014. In de kômmende edities van de Kikerikiki neme weej ôg mei truuk in d’n tiéd van De Träöt. Dees waek: de alleriërste editie van 1948.