Opus Jocus toch live beej Umroop Venlo

Dinsdaag 12 september 2023

De iërdere berichgaeving det Jocus dit jaor de Leedjesaovend allein via zien eige media zoel óetzende, haet tot vuuël reakties geleid. Veural aldere en kwetsbare veur wae ‘t neet vanzelfspraekend is det zeej de Leedjesaovend via de streamingsdeenste kinne volge, leete van zich huure. Veur ‘t bestuur van Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus en Umroop Venlo waas dit raeje um gezamenlik te zeuke nao ein meugelikheid um de live oétzending van JocusTV die via social media wuurt verspreid, auk live via Umroop Venlo beschikbaar te make.

Vandaag laote beide weite det Opus Jocus Leedjesaovend op 7 oktoëber aanstaonde behalve via de Jocus media kanale auk live zal waere oétgezonde beej Umroop Venlo. “Oét de groëte hoevuuëlheid reaksies vanoét de Venlose gemeinschap bliek wie ziër de Leedjesaovend en de tillevisie-oétzending wuurt gewaardeerd. En ondanks det ‘t gén vanzelfspraekendheid is det ein dergelikke produksie live kin waere oétgezonde, zien weej hiél bliej mit dees oétkoms”, aldus Roel Versleijen, veurzitter van Jocus.

Mit andere middele, aevel dankzij de inzet van vuuël vreejwilligers en meiwerkers van zoewaal Jocus als Umroep Venlo is d’r op 7 oktoëber ein oétzending die vanaaf 20.00 oor te volge is via www.jocus.tv (mit ein veurprogramma vanaaf 19:00) en Umroop Venlo.