D’n Opstaekerᵀᵐ 2020: ein ôntwerp van Ruud Simons

Maondaag 21 oktoëber 2019

Beeldend kunstenaer Ruud Simons oét Bliërick haet veur de kômmende vastelaovend D’n Opstaekerᵀᵐ 2020 ôntworpe. Vors Carotius VIII van Vastelaovesgezelschap De Wortelepin vroog Simons um dit jaor oét naam van alle viéf de stadsdeilvereniginge D’n Opstaekerᵀᵐ 2020 te ôntwerpe. ‘t Ôntwerp van Simons is ein ode aan de kater.

“Mit Vastelaovend tovere weej altiéd weer de meis fantasievolle kreaties ônder ôs muts oét. De wildste ideeje ôntstaon, de kreativiteit knalt oét ôzze kop en vindt zien vorm in oétereinloupende pakke, geschminkde gezichte, heud en optochwages. D’n tiéd van joeks en theater is aangebraoke waobeej ‘t vloeibaar gold auk riékelik door de straote struimp’, aldus Simons. “Aevel wie alles in ‘t laeve haet auk de vastelaovend smeis ziene zwarte kant. Mit al det gefees kan ‘t zien det me ‘s anderdaags opsteit mit boenkende koppien onder de muts. D’n alcohol tuint dan zien valse karakter. Beej minnige vastelaovesvierder is dan eine paracetamol, ein flinke sloët kôffie en ein geruuësterd bôtteremke nuuëdig um zich ’s middags weer vol euvertuuging euver te kinne gaeve aan de meziék en ’t gedans. En opens huurse dan weer: ‘Schöd d’r mich nog eine in, ik vind det grei zoë lekker…”.
D’n Opstaekerᵀᵐ is ein saort broche die steit veur ein dreejtal zake; ein bliék van waardering veur de talloze vreejwilligers die allerlei vastelaovesactiviteite organisere in de stadsdeile Venlo, Bliërick, Tegele, Belfeld en Aarce en Velde; ein bliék van betrokkenheid beej de vastelaovend en eine finansjele opstaeker veur alle vastelaovesvereiniginge oét ôzze regio. De viéf stadsdeilvereiniginge van de gemeinte Venlo haope det de inwoëners, net wie verleeje jaor, weer massaal deze vastelaovesbroche zulle kaupe en zoë de verschillende vastelaovesactiviteite van de vereiniginge ôndersteune.

Ruud Simons (57) haet in Mestreech de Stadsacademie veur Toegepaste Kunst (ABKM) bezôch en de iërste graad docenteopleiding TEHATEX wao hae in 1986 is aafgestudeerd. Hij creëert twië- en dreejdimensionaal werk oét allerlei materiaal. Simons is in zien werk veural op zeuk nao de mentale ruumte, de ruumte die ôntsteit tösse de vorm en de beteikenis van zien kreatie. In dees mentale ruumte ôntsteit de evocatieve krach, ein subjectieve krach die beej ‘t publiek vraoge en interpretaties oprup. Simons is onder andere bekind van de corten staole part beej Domani, de “Circle of Influence” op ‘t Gelreplein in Venlo en ‘t brônze beeldje “De Vastelaoves Geis”, de optochtrofee veur de winnaer van de Bliërickse optoch. Miër informatie over Ruud Simons is te vinde op www.ruudsimons.com.

D’n Opstaekerᵀᵐ 2020 zal op Elf van Elf waere geprissenteerd. Vanaaf dan is hae auk te kaup beej de diverse vastelaovesvereiniginge en tiédes de verschillende vastelaovesactiviteite.