Schriéfwedstrijd OGVO & Jocus: Vastelaovend! (2)

Woensdaag 5 fibberwari 2020
Veur ‘t derde jaor op riej organisere ‘t OGVO en Jocus eine schriéfwedstrijd veur liërlinge van ‘t OGVO, College Den Hulster.
Heejmei perbere weej same ‘t schriéve euver de vastelaovend en ‘t Venloos dialek te stimulere.
Door ‘t groëte aantal inzendinge waere de dreej leukste beejdrages gepubliceerd.
De winnende beejdrage is neteurlik auk dit jaor te laeze in De Träöt die verschient op maondaag 10 fibberwari.
Daan Zeelen won d’n derde priés. 
D’n twiëde priés is veur Anne Vousten: van herte perfitsia!

Vastelaovend!
‘t Is 11 van 11 en ik zit mit mien beste vrinde in de klas. Terwiel d’r ein paar kilomaeter vaerderop al gefees wuurt, zit ik heej gewoën te liëre. De leukste tiéd van ‘t jaor is weer begôs. Ik druim al weg beej de gedachte det auk ik euver ein oor dao staon te springe, zinge en danse. Ik kin neet wachte, terwiel ‘t echte fees nog zoë lang deurt.
Dan klink ‘t leedje van meneer Joosten (miene mentor van veurig joar wao weej waekelang mei hebbe aafgeteld wies de vastelaovend) en dan zien weej klaor. Klaor mit de lesse vandaag en klaor veur ‘t feeste. Vlot gaon weej nao ein van mien beste vriendinne eur thoés um ôs um te kleije en ôs te schminke. Zoe gauw meugelik nao de stad, want weej kinne allemaol neet wachte.

Ik bin maar ein klein maedje oét ‘t dörp en bin neet gewind aan allemaol die minse. Allemaol minse die ik neet kin, maar die dezelfde passie as ik hebbe: vastelaovend viere. Vruuger wie minse vrooge waat mien hobby’s ware stônd d’r dan auk geregeld beej det ik vastelaovend viere ‘t leukste vond. Det is noeits veranderd. Ik bin tenslotte auk einen echte vastelaoves-baby; mit de vastelaovend gebaore en noow dus auk döks jäörig mit de carnaval. Noeits heb ik det as vervaelend ervare, want in ‘t dörpke wao ik al 14 jaor vastelaovend vier zônge zeej dan altiéd mit de ganse zaal veur mich.

Maar good einen echte vasteloaves-vierder dus, al hiel erg langk. Ik kôs auk neet anders, want toen ik woord gebaore waas mam al ein tiedje lid van de vereiniging en zoot pap in ‘t bestuur. Ik had gen keus en ik bin superblie det pap en mam mich det allemaol hebbe meigegaeve. Same mit mien vriendinne en de vrindegroep heb ik dao super lang vastelaovend gevierd. Totdet ik op de middelbare schoël kwaam, dao heb ik allemaol nieje vrinde gekrege. Noow probeer ik ‘t zoë vuuël as meugelik in allebei te viere. Smeis in de stad, en smeis in ‘t dörp.


11-11, ‘t officiële begin van de vastelaovend. Vanaaf dan kiék ik idder jaor oét nao de vastelaovend. Nao ‘t springe, hosse en zinge. Noow staon ik dao mit in mien hand ein glaas cola en sprite veur mich en mien beste vrindin. Mam steit heej auk örges, maar die heb ik nog neet gezeen. Ik bin noow veur d’n iërste kiër allein mit mien vrinde vastelaovend aan ‘t viere.

De vastelaovend is dan messchiens nog neet ech begôs, maar asse ‘t mich vruuëgs dan kin ‘t neet rap genôg beginne. Ik bin al vanaaf d’n elfde van d’n elfde vastelaovesmeziék aan ‘t luustere en mich aan ‘t veurbereide. Inspiratie op doon veur de niejste pekskes die ik dan aan kin doon in midde fibberwari. “De kins d’r neet vruug genôg mei beginne” zaet mien mam altiéd. Miene pap, mam en breurkes zinge altiéd mit mich mei. Sterker nog, weej hebbe ôs eige leedje. As det leedje door de speakers klink, springe weej mit ôs viéve op de taofels en danse en zinge weej alle viéf zoë hard as meugelik mei.

Dus as ‘t aan mich leet is ’t gans ‘t  jaor vastelaovend. Ik kin noow al neet wachte wies ‘t weer fibberwari is. Ik bin de daag al aaf aan ‘t telle en ik heb de pekskes al klaor hange. ‘t Is de leuksten tiéd van ‘t jaor, wao ik ‘t ganse jaor langk nao toe laef. As minse mich vraoge waat ik noow eigelik zoë leuk vind aan de vastelaovend heb ik maar ein good antwaord: “gangk ‘t maar ens belaeve. Dan hoofs dich die vraog neet miër te stelle en zuls dich, net zoeas ik, neet miër zônder kinne.”

Alaaf!
Anne Vousten