Oétslaag Groëten Optoch 2012

Woensdaag 22 fibberwari 2012

Groepe

  1. nr 66 Sôkkerkäörkes – Ik heb ein stök in de fioël (98 p)
  2. nr 64 De Paradepaerdjes – Vurrig jaor goodgekeurd, dit jaor opgefleurd! (96 p)
  3. nr 74 Knoevelkus – Weej trômme ôg op, same fleure weej Venlo op (95p)

Wages

  1. nr 77 WBG Boeit neet – Boéte aardse prach naor groët Venlo gebrach (120 p)
  2. nr 75 Neet Näöle – Ein reis door Bollywood, dao fleurse van op! (112 p)
  3. nr 65 De Fiemelaers – Weej Afrikaantjes zette de fiuuëlkes boéte (108 p)

Bekiék heej ‘t volledige zjurierapport