Oétslaag Groëten Optoch

Maondaag 20 fibberwari 2023

Indklassement Groepe:

1e plaats: de Paradepaerdjes

2e plaats: Beejeingeklats

3e plaats: De Neet Nekke

Indklassement Waages: 

1e plaats: W.G. Boeit Neet

2eplaats: Gans Gek

3e plaats: V.G. ‘t kump waal.

Van herte perfitsia!

(later miër)