Vastelaovend 2022: gen Prinse en georganiseerde vastelaovesaktiviteite in Venlo en Bliërick

Vriedag 17 december 2021

Veur ’t twiëde jaor op riej zulle in Venlo en Bliërick gen Prinse waere oétgerope en georganiseerde vastelaovesevenemente en -aktiviteite plaatsvinde. Det hebbe Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus en Vastelaovesgezelschap De Wortelepin, in euverleg mit de zuster vastelaovesvereiniginge, in gezamelikheid beslaote.

Op 17 december hebbe weej in gezamelikheid beslaote det de georganiseerde evenemente in de aanlaup nao en ônderwiel de vastelaovend van 2022 neet doorgaon.

De aktuele nog steeds hoëge besmettingsciéfers, de ônophaldelikke drök op de zörg, aevel zeker auk de sômbere verwachtinge veur de iërste waeke van ’t nieje jaor as gevolg van de Omicron-variant, laote ôs dao-in gen andere keus. Ôndanks det weej det gaer anders hadde gezeen, veule weej de verantwaordelikheid um deze knaup noow same door te hakke en duudelikheid te gaeve aan alle vastelaovesvierders in Venlo. Weej hadde taege baeter weite in dit besloét nog langer kinne oétstelle, maar hebbe dao neet veur gekaoze. Vastelaovesvierders in Venlo en Bliërick hebbe rech op ein aope, iërlik en tiédig berich.

Kônkreet beteikent dit det weej gen Prinse zulle oétroope, det d’r op Vastelaovesdinsdaag gen Boerebroélof zal zien op ‘t Stadhoés, gen zittinge, recepties of bals zulle zien en det d’r auk gen traditionele optochte waere georganiseerd.

Beteikent dit det d’r kômmend jaor genne vastelaovend is? Nae, d’r is zeker waal vastelaovend, aevel zal dae – as de situatie ’t dan toeluuët – veur ein groët deil ôngeorganiseerd en kleinschaolig van karakter zien.
’t Sprik veur zich det weej alle ôntwikkelinge naodrökkelik bliéve volge en as de situatie dao taege dae’n tiéd ruumte veur luuët, same mit alle vastelaovesgekke in Venlo en Bliërick ôs rol en verantwaordelikheid pakke binne de meugelikhede van det moment, mit respèk veur ôs traditie.

Ôs vastelaoveshert bloojt, aevel de algemeine volksgezôndheid en veiligheid van minse is veur ôs ‘t allerbelangriékste. En bedink: van alle ônbelangriéke dinger is vastelaovend ‘t belangriékste.

Names Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus en Vastelaovesgezelschap De Wortelepin
en alle ziër gewaardeerde Zustervereiniginge in stadsdeil Venlo, te weite: V.V. Boëte de Paort, V.V. De Gaaskaetel, V.G. De Kwas, V.V. De Moeraskwaakers, V.G. De Törvers, V.G. De Vaegers, V.G. De Vogelhut en V.V. De Wien

Baovestaond besloét is aafgestump mit ’t Boérebroélofgezelschap van Zomerparkfeest.