Nieje aanwinste Jocus Archief

Maondaag 11 maart 2013

Donderdaag 7 fibberwari jongsleeje bestaejde Umroop Venlo aandach aan ‘t Jocus archief. De kiékers kreege eine indrök van ‘t werk en de archief kollekties. Sindsdeen is ‘t Jocus Archief haos euverstruimp mit reacties. In haos 4 waeke tiéd kwame ruum 30 reacties binne, ein ongekind hoëg aantal vergeleke mit de res van ‘t jaor. ‘t Leverde ein aantal unieke nieje aanwinste veur ‘t Archief op, die Jocus koestert en wao de vereiniging gruuëts op is. Daonaeve kwame diverse vraoge binne van minse die op zeuk zien nao informatie.

De meis in ‘t oug springende aanwins is de Prinsemuts van ald-prins Toën d’n Iërste. Toën Zumdich waas Stadsprins van Venlo in ‘t jaor 1936, ‘t iërste jaor sinds de heroprichting van Jocus in detzelfde jaor. De Prinsemuts is ein Jocusmuts die aafgezatte is mit bônt en de karakterieserende 4 Prinsevaere. De Jocuskleure op de muts zien opmerkelik, maar auk te verklaore. Toën Zumdich woort in jannewari 1936 gevraog um Stadsprins te waere, ampel ‘ne maond veur ‘t Jocus Prinsenbal.

Prinsemuts en Raodsmuts Zumdich

Naeve zien Prinsemuts, mog Jocus ouk de Raodsmuts (gemak van ziéje) van Toën Zumdich ôntvange. Toën Zumdich waas wiés aan d’n oorlog ouk inkele jaore as Jônkhiër Kwikstert lid van de Raod van XI. Groëten dank geit oét nao d’n hiër Aarns dae jaorelangk de Prinsemuts thoés bewaarde, naodet hae de twië mutse via ein achternichje van Toën Zumdich had ôntvange.

D’n hiér Bert Verkooyen schônk Jocus ein schilderie mit aafgebeeld ein maske van Funs van Grinsven. ‘t Schilderie is gemak door Tom van de Ven en maet 60 beej 70 centimaeter en beeld op Carnavaleske en kunstige wiés ‘t gezich van Funs van Grinsven oét: aan de ouge en tand is ‘t gezich te herkinne.

Schilderie Maskes en Raodsmuts Delnoy

Archivaris Jan Delnoy schônk Jocus de Raodsmuts van zien vader Pierre Delnoy. Pierre waas vanaaf 1947 wies 1963 onder andere as Graaf Kratspoët lid van de Raod van Elf. Ouk dees Raodsmuts is, zoë wie det vruuger d’n broek waas gemak van ziéje.

Van de femilies Klaassens en Van Mierlo mochte we verschillende foto’s ôntvange. Respectievelik oét de periode 1955-1965 (Fem. Klaassens) en de Vastelaovend 2013 (fem. Van Mierlo).

Ton Lamberts schônk ‘t Jocus Archief diverse Jocus papperasse, dreibeuk van Jocus Joekskemmissie, intreekaarte, alde Hofbal-oétnuëdiginge en eine houp Prinseposters, meistens oét de jaore negetig, welks ‘t Jocus Archief nog neet in zien kollektie had.

Naeve dees aanwinste verwach ‘t Jocus archief in de kômmende tiéd nog ein kollektiestökke. Zoë meuge we ônder andere de Prinsemantel van Prins Sjraar I oét 1960 taegemoot zeen.  ‘t Biézondere aan de Prinsemantel is det dit eine witte mantel is, aafgezatte mit hermelijne puuëtjes. Ouk waere nog inkele filmopnames verwach, net as diverse stökke van ald Boerebroélofsgezelschappe. Weej zulle ôg daoeuver op de huuëgte halde.

Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus is alle minse van herte dankbaar veur eur schinkinge.  De nieje aanwinste zulle ein schoën plaats kriége in ‘t Jocus Archief en veur ‘t naogeslach bewaard bliéve. Daonaeve danke weej auk Umroop Venlo in eur intresse in ‘t Jocus Archief en ‘t moëje berich in Venlo Vandaag.

De nieje aanwinste veur ‘t Jocus Archief zien uniek. Zeej gaeve idder op eige wiés eine inkiék in de Venlose Vastelaovendviering in eur verschillende tiédsperiodes. Heejmei halde zeej de herinneringe aan de Vastelaovend van toen laevend. En drage ‘t Vastelaovesgeveul oét, det de Vastelaovend in Venlo mak wie hae is.

Euver ‘t Jocus Archief

‘t Jocus Archief behiért en ônderheld de rieke archieve Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus. Heejmei be-oug Jocus um zien geschiedenis te bewake en veur ‘t naogeslach te beware. ‘t Jocus Archief is ein dankbare plaats veur alle op JOCUS betrekking hebbende artikele of veurwerpe, in waat veur ein vorm dan ouk.

‘t Jocus Archief wuurt beheerd door: Jan Delnoy, Pierre Janssen, Joep Schreurs, Clim Backes en Jaap Stroeken.

Moch geej interessante Jocus-zake ter beschikking wille stelle, dan kint geej via onderstaonde gegaeves mit ‘t Jocus-archief kôntak opneme via:

Pos: Sikkertariaat V.V.G. Jocus, Posbus 1000, 5900 BA Venlo
E-mail: archief@jocus.nl
Tillefoon: Jan Delnoy via 077-3513219 of Pierre Janssen via 077-3510226