Môtteballebal geit neet door

Dinsdaag 7 fibberwari 2012

‘t Môtteballebal, waat op zaoterdaag 11 fibberwari zoel plaatsvinde is door VVG Jocus geannuleerd. De taegevallende kaartverkoup haet de organisatie tot deze maotregel doon besloéte.

De oorzaak van de truukloupende belangstelling kin verschillende oorzake hebbe. Oéteraard zal de economische crisis ein steinke hebbe beejgedrage, maar VVG Jocus stik veural de hand in eige boesem.
‘t Oorsprônkelijke concep, veur ‘t iërs georganiseerd in de 90er jaore waas metein ein succes. Ein liëgdörpelig vastelaovesbal wao de creativiteit van de bezeukers zich uútde in schitterende thema’s mit dito oétdossinge en uútingen. Veur de creatieveling ein prachtig podium um  ideeje ten toën te spreie en veur de euverige bezeukers eine kostelijken aovend wao de Venlose vastelaovesmeziék d’n baovetoën veurde en ‘t volume dusdanig waas det d’r ruúmte waas um de “letste vastelaovespraot” mit ein te deile.

ôngeviér 5 jaor geleeje leepe de bezeukersaantalle truuk. Neet schrikbarend maar genôg um ‘t concep nog eens taege ‘t leech te halde. Beslaote woord um d’n opzet te verandere.
Ein andere programmering én later zelfs ein naamsverandering zörgde veur ein averechts effect. De vaste Môtteballebal-bezeukers herkinde zich neet in dit concep en bleeve, hard protesterend weg.
Daonaeve is ‘t sterk gegreujde aanbod van activiteite eine meugelikke (mei) veroorzaker.
Mit ôngeviër 200 betalende bezeukers is de organisatie van meining det de gewinste sfeer neet gecreëerd kan waere in de Venlonazaal en haet daorum ‘t evenement afgeblaoze.

Nieje ideeë waere al oétgewerk en zulle in 2013 op de kalender priéke.
Vernieje binne de Jocus tradities steit al sinds 1842 mit houfletters geschreeve. Veur de organisatie is ‘t dus efkes de pien verbiéte en daonao veural veuroét kiéke.

 

Minse die al kaarte gekôch hadde kinne dees aanstaonde zaoterdaag aansloétend aan ‘t “Prônke” tösse 17.00 en 17.30 oor weer retournere in Kefee In D’n Dorstigen Haen.

Moch geej neet in de gelaegeheid zien dan kint geej de entreekaarte opsteure aan:

Sikkertariaat Venloosch Vastelaoves Gezelschap JOCUS
Postbus 1000
5900 BA Venlo

…mit vermelding van ôch bankraekeningnummer.