Jocus en Studio Theelen schriéve historie: alle Jocus geluudsdragers beschikbaar op Spotify en iTunes

Vriedag 28 september 2018

Idder jaor guuëf ‘t Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus ziene vastelaovesmeziék oét op geluudsdragers. Auk dit is ein decennialange traditie. In ‘t kader van zien 16×11 jäörig jubileum waere alle Jocus geluudsdragers die oeits zien oétgegaeve in samewerking mit Studio Jan Theelen ôntslaote via de online streamingsdeenste Spotify en iTunes.  

In 1976 woort same mit Jan Theelen de iérste Jocus LP Vastelaovend Same oétgegaeve. Zoë woort ein haos ônlosmakelik verbônd gebaore. ‘t Herkinbare geluud van de Venlose vastelaovesleedjes is mei te danke aan de arrangemente en orchestraties van Jan en Studio Theelen in Munstergelaen. Al in 1969 produceerde Jan Theelen de LP Zing nog ens mit de Venlose vastelaovesmeziék. De Jocus CD van 2019 wuurt de 33e oétgave die Jan Theelen veur Jocus arrangeert.

Welke Venlonaer kint zich neet de platehoeze van Piet Camps veur de geis haole? Wet percies welk leedje d’r volg in de slingers en neuriet de euvergange zônder te prakkezere mei? Det luuët zeen det dees plaate ein ônlosmakkelik deil van ôs kollektieve vastelaovesgeheuge oétmake.

Jocus vindt ‘t belangriék um op verschillende wiés de Venlose meziék te laote huure. Baovenal door op Jocus Leedjesaovend zengers, schriévers en kômponiste de buun te gaeve um eur nieje leedjes te bringe. Aevel auk door de leedjes op Jocus evenemente, thoés en in de kefee’s te laote huure. Daonaeve wuurt auk de jeug gestimuleerd, onder andere door initiatieve wie de Herfshane en ‘t Jeug Vastelaoves Leedjes Konkoer (JVLK). 

‘t Beschikbaar stelle van álle Jocusmeziék dae oeits is oétgegaeve is heej ein ônlosmakelik deil van. Op vandaag luustert ‘t grutste deil van de minse ziene meziék via streamingdeenste as Spotify of köp dae via iTunes.

‘t Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus is dan auk gruuëts bekind te meuge make det, in samewerking mit ôzze jaorelange partner Studio Theelen, álle Jocusmeziék dae weej same hebbe veurtgebrach, in de laup van de kômmende maonde digitaal ôntslaote wuurd via de streamingsdeenste iTunes en Spotify. Zoë kin strakkes idderein – wao dan auk –  ôs vastelaovesleedjes luustere, aevel baovenal meizinge.

Al in 2015 woort de iérste LP Vastelaovend Same aangebaoje op Spotify. Zoë kwaam d’r idder jaor, naeve de nieje Jocus CD van det jaor, eine geluudsdrager beej. 

Laupende ‘t Jocus jubileum waere 28 jaor aan Venlose vastelaovesmeziék geleidelik toegevoog. Oftewaal ruum 25 oor aan meziék dae veur jôngk en ald, riék en erm te beluustere velt.

Ein historische gebeurtenis, die in de auge van Jocus ein waezelikke importantie haet um ‘t Venlose vastelaovesleed te laote klinke en door te gaeve aan de kômmende generasie.

Eine moeien aaftrap van ‘t 16×11 Jocus jubeljaor, waobeej de iërsvolgende LP oét 1979 dae noow beschikbaar kump genne baetere titel had kinne hebbe: Dao geite haer!