Wuurs dich ôzze Jocus Consulatus in ‘t boételand?

Vriedag 22 fibberwari 2019

In de laup van de jaore zien vanoét ôs Stedje van Lol en Plezeer verschillende Venlonaere oétgevlaoge um eur gelök auk örges anders op de wereld te bepreuve. Idderein kint wal emand in zien femilie of vrindegroop dae tiédelik of veur langeren tiéd veur ein ander deil van de waereld haet gekaoze.