Jocus schrap aktiviteite seizoen 2020-2021

Donderdaag 8 oktoëber 2020

Det d’r kômmend vastelaovesseizoen ein zwaore daeke zoël röste op ôs zoë geleefde fees, det waas al einen tiéd duudelik. Toch waas d’r haop det weej in ôs ‘Stad van Lol en Plezeer’ eine waeg zoele vinde um de kômmende maonde de vastelaovend toch – ôndanks alle beperkinge – te kinne viere. “As de Venlonaer neet nao de vastelaovend kin kômme, dan bringe weej de vastelaovend nao de Venlonaer”, zoë hebbe weej ôg inkele waeke geleeje laote weite. Same mit de wiék- en buurtvereiniginge ’t echte vastelaovesgeveul in de stad laeventig halde en de Venlonaere verbinde. Ein kreatief ideej en initiatief waat Venlo-breid good is ôntvange. Daobeej haet Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus d’r gen moment ônduudelikheid euver laote bestaon det de gezôndheid van minse altiéd as allerwichtigste zal waere gerespekteerd en d’r op gen inkel moment de rendjes zulle waere opgezôch. Auk de Gemeinte Venlo stelde zich daobeej op ’t positieve standpunt det as d’r ein good plan zoel ligge, det rech zoel doon aan de veiligheid, zeej mei zoel dinke en doon um ’t meugelik te make.

Vanmiddaag haet ôzze Börgemeister, taeves veurzitter van de Veiligheidsregio Limburg Noord, ôs laote weite det kômmend seizoen alle vastelaovesactiviteite in gans de Provincie Limburg – wao ein vergunning of melding veur nuuëdig is – neet door kinne gaon. De actuele situatie, waobeej d’r ein greujende zörg is veur de gezôndheidsrisico’s van minse, guuëf aanleiding veur dit historisch besloét.

In ’t verlingde heejvan haet de wiéze Raod van XI zich vanaovend gebaoge euver de vraog wie Jocus zich wins te verhalde tot de ôntstaone situatie.

Oétintelik is in alle wiésheid, aevel mit pién in ’t hert beslaote, det ôndanks ôs iérdere oprechte veurnemes en ideeje, aanstaond vastelaovesseizoen al ôs evenemente en initiatieve veur ein jaor waere opgeschort. Dus genne Elf van Elf en Groëte Prônkzitting, genne nieje Stadsprins en auk gen euverige publieke aktiviteite in ’t aanstaonde seizoen.

Weej zulle waal op gepaste wies aafscheid gaon neme van de regerend Hoëgheid Prins Marcel II mit zien Adjudante Paul en Jos. Auk initiatieve as de CD en De Träöt zulle ’t kômmend seizoen op gepaste wiés ônder ôg aandach gebrach waere. Auk waere d’r door JocusTV videoclips oétgebrach van de veer winnende Jocusleedjes, net as inkele aafleveringe van ‘t JocusTV programma 11:11.

Veur ’t euverige zal de Jocushaan zich kômmende maonde keduuk halde, oét respèk veur de groëtere zörg die ’t laeve van vuuël minse op dit moment in ziene greep hilt.

Ôs vastelaoveshert bloojt, aevel zien weej in de euvertuuging det weej heejmei ’t juuste doon.