Jocus waardeert dreej biezôndere leeje mit Zwalm

Maondaag 18 november 2013

Jocus waardeert dreej biezôndere leeje mit de hoëgste ônderscheiding, de Zwalm!

Tiédes de oétverkochde Prônkzitting in Jocus Hoonderstal, theater de Maaspoort aafgeloupe zaoterdaag, woord ‘t programma dreej kiër ônderbraoke um eemus in de spotlights te zitte.

Peter Bastiaens

‘t Waas gen verrassing veur Peter Bastiaens, hae wis det hae dees hoëgste Jocus-ônderscheiding in ôntvangs moch neme. Peter trooj in 2001 toe beej de Raod van Elf in de functie van 2e sikkertaris. In 2004 woord Peter 1e sikkertaris en bleef dees functie vervölle wies de leejevergadering van 2013. Naeve zien werkzaamhede as sikkertaris makde Peter deil oét van tal van kemissies en had zitting in diverse fora. ‘t Hofbalkômmitee, deilnemer aan ‘t euverleg van ‘t SLV en coördinator van D’n Opstaeker zien inkele veurbeelde van zien aktiviteite beej en veur Jocus.

Wim Roeffen

Wim Roeffen woord tiédes de oétveuring van ‘t door um geschreve winnende Jocusleed “Manne meine” door de vertolksters van dit leedje (Mirjam, Simone, Jozanne en Bernie) oét de zaal gehaold en nao ‘t podium geleid. Ouk Wim woord door Vors Joeccius XI opgenaome in de orde van de Zwalm. Ein cômplete verrassing veur ald-stadsprins Wim, dae 550 leedjes haet geschreve waovan d’r hiël vuuël zien bekroënd mit enne priés, 4 zelfs as winnaer. Zien nummers vele neet allein in de priéze beej Jocus, maar vuuël van zien nummers scoorde ouk beej ‘t LVK. Josefien waas zien iërste nummer éín beej ‘t LVK. Ouk boéte ôs landsgrenze zien melodië van Wim bekind gewaore. Wim is ouk nauw betrokke beej ‘t Jeug Vastelaoves Leedjes Konkoér (JVLK) in Venlo, waoveur hae idder jaor dreej nummers componeert. Hae waas actief in  vuuël muziékgezelschappe waovan KappesKook de bekindste waas.

Jack Schatorjé

Jack Schattorjé woord as derde opgenaome in de orde van de Zwalm. Jack (Jacko veur intimi) had as remplacant veur aaftraejende Adjudant Marc zitting in de Raod tiédes de prônkzitting. En woord cômpleet euverdônderd door Vors Joeccius XI. Jack mak zich op vuuël meneere verdeenstelik veur Jocus. Al jaore is hae, as Vice Veurzitter van de Joekskemissie, verantwaordelik veur de organisatie van diverse Jocus evenemente en mak hae deil oét van ‘t Hofbal Cômmitee. Hae prissenteert, organiseert, adviseert en det allemaol mit maar ein doel: ‘t zörgdrage veur moeie vastelaoves activiteite veur jôngk en ald. Jacko is ein  van de oprichters van de Venlose Joeksjagers en is L’Empereur van de Assosiasie Ald Adjudante (AAA) van Jocus.