Jocus ôntvingk check van Hela Thissen en Plusmarkt Benders

Dinsdaag 4 juni 2013

Tiejes de Raodsvergadering van 3 juni moch  Jocus veurzitter Drs. Harry Pouwels oét hand van Stadsprins Sef IV (Thissen) eine check mit ein waerd van €1100,- in ôntvangs neme.

Prins Sef (IV) Thissen en Harry Pouwels

Tiejes de Prinserecepsie woord door Hela Thissen ein nieje saus, de zgn Joekssaus geprissenteerd. Dees saus woord veuraafgaond aan de vastelaovend exclusief verkoch door Plusmarkt Benders. Hela Thissen en Plusmarkt Benders goove daobeej aan det de opbrings  volledig ten goede zoel kômme aan Jocus. Ein ziër gewaardeerde geste van dees Venlose ôndernemers. “Dit prachtige bedraag kump volledig ten goede aan de door Jocus georganiseerde vastelaoves activiteite” aldus Harry Pouwels.