Jocus’ Naopraote verandert in opzet

Maondaag 10 jannewari 2011

‘t Traditionele Naopraote daags nao ‘t Boeremoosbal, op zondaag 6 fibberwari a.s. in de Maaspoort, verandert in opzet. “Jocus haet in dees nieje opzet gekaoze um d’r ‘n echte boerefemiliedaag van te make, wao gezinne mekaar kinne ontmoete aan de van alshaer meis karakteristieke veuraovend in de geschiedenis van de Venlose vastelaovend. Jocus biedt de bezeukers ‘n programma aan mit vuul live vastelaovesmeziék wao de entree gratis is”, alzoë Roel Versleijen van Jocus.

D’r kump ‘n podium in ‘t midde van de zaal wao allerlei artieste en joekskapelle gaon optraeje. Veurdeil is det ‘t grutste gedeilte van ‘t programma zich tösse de bezeukers geit aafspeule, waodoor idderein alles van dichbeej kin meimake. Netuurlik zien d’r auk optraejes op ‘t zie- en haufpodium. In dees aafwisselende sfeer kin idderein op gehiël eige wiés gaon geneete van artiesten wie o.a. Herm en Bert Pollux, de kinder van basisschoël de Koperwiek, Bram en Ruud en de winnaers van de Herfshane. Netuurlik zulle de veer winnende leedjes van Jocus neet ontbraeke. Dao naevebeej zien d’r veer joekskepèlle die same mit de Hermeniekepèl veur de echte “boerefemiliedaagsfeer” zulle zörge. De vastelaoves rockgroep “Wir sind spitze” sloéte de middaag op ‘n knallende meneer aaf.

Netuurlik zal de haufrol op dees middaag weggelag zien veur ‘t boerebroélofsgezelschap van de Zorggroep, det zich op deze middaag zal prissentere, naodet zeej tiédes ‘t Boeremoosbal in “ondertrouw” zien gegaon.

Naodet “De Zorggroep” zich mit ‘t traditionele Holadiejeja haet veurgesteld, kinne de genuuëdigde en bezeukers ‘t kersverse broédspaar gaon fillecitere. “Jocus zuut dees nieje opzet oétgreuje wies ‘n echte femilie-daag, waobeej Jocus de haop oétspirk det vuule zich in boerepak en boerekleid zulle oéttdosse”, alzoë Roel Versleijen. “Um deze middaag sfeeruniek te make zoel ‘t prachtig zien as de bezeukers kleine typische boerentoebehuure zoele meineme”.

Jocus haet gekaoze veur deze verniejde opzet oét expertise van ziër vuule gezelschappe die de iër hebbe gehad um de boerebroélof te meuge organisere. De ruumte um te “Krense” (resepsie) bleek op Boerebroélofsdinsdaag zoë klein te zien det ‘t aspek “gelaef te waere op deze belangriéke daag” steeds miër de baovetoën ging veure. ‘t Programma van ‘t gezelschap waas op dezen daag feitelijk euvervol.

Umdet op de zondaag nao ‘t Boeremoosbal miër ruumte is um te krense oftewaal ‘t broédspaar in ondertrouw te fillecitere, is veur dezen opzet gekaoze. ‘t krense vindt plaats op ’t haufpodium, gehiël in de entourage van ‘t altied weer prachtig versierde Boeremoosbal. Naodet me ’t broédspaar gefileciteerd haet kin me in de zaal geneete van ‘t programma op ‘t middepodium. Uiteraard zal auk Vors Joeccius XI mit de Raod van Elf van Jocus acte de presence gaeve.

Vastelaovesdinsdaag begint tradisiegetrouw mit de Kôffietuiterie. Dit boereontbijt blief qua opzet ongewiézig en begint um 10 oor. Tiedes de “tuiterie” kinne de gaste geneete van ‘n röstig vastelaovesprogramma in de Foyer, waonao me zich kin opmake veur de boerenbroélofsoptoch.

Deze niejen opzet haet auk miër meugelijkhede gebaoje um veranderinge op Boerebroélofsdinsdaag door te veure. Op de Alde Mert zal veur de start van de Boereoptoch op ‘n podium ‘n programma gaon plaatsvinde, wao de deilnemers aan d’n optoch “opgewermp” gaon waere veur eur trektoch achter de zeikton door de binnestad. Door de ruumte op dezen daag kin de Boereoptocht auk iërder vertrekke, waodoor de trouwplechtigheid op ‘n “wermer” moment van d’n daag op ‘t bordes van ‘t Venlose stadhoés kin plaatsvinde. Veuraafgaonde aan d’n intoch van de Boerebroélofsstoet is d’r weer ‘n programma mit zang van artieste en zal Joekskepèl Neet Um Aan Te Huure de wachtende minse laote swinge op de vertolkte vasteloavesleedjes.