Jocus Joetsaovend 2018

Woensdaag 6 december 2017

Nao ein mier as geslaagde iérste edisie van de Jocus Joetsaovend zal d’r auk in 2018, te weite zaoterdaag 3 fiberwari, aansloétend aan ’t Prônke op de Klaosstraot, weer gejoets kinne weer op ôs Parade.

Alderwets van kefee nao kefeeke joetse en veural zelf zörge det ‘t eine joeksige aovend wuurt. Schaele wazel verkaupe aan de teek mit ein good glaas beer, piassekraom make mit dien vrinde of andere joetsers ammeseere mit ‘tgeen desse dich dit kiër weer in haes laote valle. Boéte op straot speule joekskepelle de Venlose vastelaovesméziek en meugse ‘t hoëgste leed zinge of d’n Hoempapa danse.