Jocus archief op bezeuk beej Marotte

Woensdaag 21 jannewari 2015

Um ein alde traditie van ônderlinge bezeuke weer in iëre te herstelle hebbe de Archiefkemissies van de Zitterdse Marotte en van VVG Jocus de hand ineingeslage um door oétwisseling van procedures en ervaringe mit technieke same tot ein baetere archivering te kômme. Beide vereinginge hebbe ein groët en riék bestand aan alde documente, foto’s en auk grei, die op moderne wiés in kaart waere gebrach en veilig opgeslage waere veur d’n toekôms.

In iërsten aanzet bezôchte de Marotte Venlo en kôste ze beej ôs  kinnis neme van de door ôs toegepasde wiéze van opslaag van pepeerwerk en de truuks die dao beej kinne helpe. In ein taegebezeuk op dinsdaag 19 jannewari trokke we nao Sittard um dao te zeen wie we wiézer kinne waere.

In ‘t midde in de stad gelaege vereinigingskantoër ( jao, we ware waal metein sjeloers) krege we te zeen wie de Archiefkemissie dao aan de slaag waas gegaon. De stand van zake is det we in Venlo ein stök veurligge in d’n tiéd maar ‘t volste vertrouwe besteit det de Marotte-historici mit vaart bezig zien al eur schoëns te conservere.

As aafsloéter ginge we nao de rand van Sittard. Dao hebbe de Marotte ein Optochhal van riéke aafmaeting. Wages tot viéftiën maeter lingte waere dao gebouwd in ein umgaeving um gruuëts op te zien.

Op de foto zeet ge de archiefmeiwerkers Joep Schreurs, Clim Backes en Henk de Boer veur ein detail van enne in aanbouw ziende wage. Ze hebbe duudelik meujte um de aopegevalle muulkes toe te kriége!