In memoriam: Paul Selen

Zaoterdaag 24 december 2022

Mit ôntsteltenis en bedreuf vernoome weej ’t haergaon van d’n hiër Paul Selen.

Kômmandeur in de Orde van de Zwalm

Kômmandeur Gôld mit Ster in de Orde van d’n Haan

Lid van de Technische Kemissie

Adequaat en accuraat, mei messchiens waat waers aevel altiéd oprech en ten faveure van Jocus.

Paul loog gaer alles wies minstes dreej ciéfers achter de komma vas, zien eige inzet veur Jocus waas aevel ônmaetelik.

Zien beejdrage haet d’r ônmiskinbaar mei veur gezörg det Jocus op ’t niveau marcheert wie ’t vandaag d’n daag duit.

Jocus zal Paul dan auk mit deep respek gedinke.

Weej winse zien leefste Ine, kinder, kleinkinder en vaerdere femilie vuuël sterkte mit dit ônveurstelbaar groëte verleers.

Names alle leeje van Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus

Roel Versleijen, Vors Joeccius XI / Veurzitter