In Memoriam: Hein Wolters

Zondaag 25 oktoëber 2009

Mit verslageheid hebbe weej ’t haergaon vernaome van d’n hiër Hein Wolters. Stadsprins Hein I in 1971, Ald Barôn van Inkhoézen tot Pennenberg (sikkertaris) en Cômmandeur in de Orde van de Zwalm. Hein waas eine bestuurder zonder vuuël wäörd of geschreve teks. Eine man dae de hand oet de mouwe stook en zichzelf en zien umgaeving inspireerde veur ’t hoëgs haolbare resultaat. Hein waas loyaal Raodslid. Ruum 11 jaor haet Hein aan ’t sikkertariaat van Jocus mit verve invölling gegaeve. As ondernemer, van oét ’t epische centrum van de stad, dageliks bezig mit zien bedrief én mit Jocus.

Weej zulle Hein mit respek in herinnering halde.

Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus wins zien echtgenote Marij en zien kinder en kleinkinder vuuël sterkte toe um dit verleer te verwerke. De herinnering aan Hein zulle eur de krach gaeve dit te kinne opbringe.

In Memoriam: Hein WoltersVenlo, 25 oktober 2009
Names alle leeje van Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus
Drs. Harry Pouwels, veurzitter / Vors