In memoriam: Geer van der Veer

Zondaag 3 november 2019

Mit ôntsteltenis en bedreuf vernome weej ’t ônverwachte haergaon van

d’n hiër Geer van der Veer

Kommandeur Gold in de Orde van d’n Haan
Lid van de Joekskemissie

Zoë kleurriék as de vastelaovend is, zoë kleurriék waas Geer.

Eine kreatieve geis dae de Venlose vastelaovend mei kleur goof. Neet allein mit zien eige bônte verschiéning, jaorelang in d’n Groëten Optoch maar auk door zien Versierhoés aan de Jeustraot. ’t Hoés met ’t menke wao ’t haos gans ’t jaor vastelaovend waas en minnige Venlonaer zich ein pekske haet gehaold.

De Jeustraot die vuuël veur um beteikende. Jaorelang waas dit ’t kloppend hert van ziene Schinkemerret en as winkelier makde hae deil oét van ‘t Gulde Schinkegilde. Wie zeej in 1972 de Boerebroélof gegund kreege, moch hae deze mei veurgaon as Broédegom van eur gezelschap.

Zien hert loog auk beej de Venlose stadsfiguure die hae gaer ein bliévende herinnering woel gaeve in de vorm van ein brônze baeld. De letste jaore zien d’r, mei door ziene inzet, weer eine gas beejgekômme en wae wet welke d’r nog volge.

Auk binne Jocus haet Geer zich ziér verdeenstelik gemak. As lid van de Joekskemissie waas hae wies noow meistendeils, ônophaldelik bezig mit de dansgardes veur de zittinge. Mei door zien oétgebreide relasies in Pruusses, haet hae d’r veur gezörg det d’r minnige garde van oétzônderlik niveau op Jocusbuun acte de présence goof.

Mit ’t haergaon van Geer, verdwiént d’r auk ein stökske Venlo.

Mit deep respek zal Jocus dan auk deze biézôndere en opvallende mins gedinke en is Geer dankbaar veur al ‘t moeis det hae ôs haet geschônke.

Weej winse de femilie vuuël sterkte mit dit ônveurstelbaar groët verleer.

Names alle leeje van Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus
Roel Versleijen, veurzitter/vors