In memoriam Drs. Jeu Sprengers

Zondaag 6 april 2008

Jeu Sprengers is veur Venlo in ‘t algemein en veur Jocus in ‘t biezônder eine unieke persuënlikheid gewaes. As Prins Jeu I ging Jeu in 1973 de Venloosche vasteloavend veur.  Gebaore in Venlo-Tegele op 23 mei 1938 waas Jeu ‘nne waereldbörger mit altiéd en euveral ‘n werm kloppend hert veur Venlo. As lid van Venloosch Vastelaoves Vereiniging Jocus en vuule andere vereiniginge oet Venlo droog Jeu de Venlose twië-kleur mit verve oét.

Vastelaovend en Jocus hadde ‘nne spesjale plaats in zien laeve. As verdeenstelik lid van Vereiniging Prinsekruuts waas ‘t Jeu dae jäörliks, daags nao ‘t Hofbal, de nieje Stadsprins names alle leeje van Vereiniging Prinsekruuts mit werme en gemeinde wäörd welkom heite. Tegeliekertiéd wis de nieje Stadsprins wao de valkoele loge van zien Prinselikke bestaon en heel Jeu de nieje Hoëgheid veur, veural te blieve relativere en mit beide veut op de aerd te blieve staon. Vaerder onderwees hae zien opvolgers mit vuul gedreveheid en inspirasie indachtig ‘t unieke stök theater van Parelwien en Klatergôld. Alles de Venloosche vastelaovend deenende.

Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus is bedreuf um ‘t haergaon van deze prominente Venlonaer en plichsgetrouw lid van ôs vereiniging. De humor en de joeks dae in einen aosem woorte oétgespraoke mit de naam Jeu Sprengers zulle weej gaon misse. De laegte dae Jeu achter luuët veur Venlo en Jocus is neet gemekkelik op te völle.

Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus wins de femilie van Jeu van herte vuul sterkte dit verleer te drage en sprik de haop oét det de herinnering aan Jeu eur de krach zal gaeve dit gemis te kinne verwerke. Jocus zal de naam Jeu Sprengers mit respek ‘n plaats gaeve in ‘t hert en um mit iër gedinke.

Mit oprechte deilneming,
Bestuur en leeje van Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus

Online condoleance register