Gilde Blauw Sjuut, laureaat Gulden Humor 2012

Dinsdaag 22 mei 2012

De algemeine leejevergadering van de Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereiniginge (SLV) haet gisteraovend unaniem ingestump mit de veurgedrage laureaat Gulden Humor 2012: ‘t Gilde Blauw Sjuut. Venaovend is ‘t Gilde in Heerle bliej verras mit dees veurdrach.

Tiedes ‘n feestelikke beejeinkôms op 24 november 2012 zal de Gulden Humor door ‘t SLV-bestuur waere oétgereik in ‘t stadhoés van Venlo. Nederlands aldste vastelaovesvereiniging Jocus zal beej dees gelaegeheid optraeje as gashiër veur dit biezondere fees veur dees aldst bekinde en nog steeds aktieve vastelaovestradisie.Tiedes de spektakulaire feesaovend in de Venlose Maaspaort wuurt de huldiging aansloétend krachtig onderstreep in ‘t beejzien van hiël vastelaovesminnend Limburg.

Motivatie

In ‘t jaor 1133 is ‘t Gilde veur ‘t iërs oétgevare vanoét ‘t toenmalige Eifeldörpke Inda (noow Kornelimünster) um de vastelaovend aan te kôndige in naevegelaege staej. In 1949 ware ‘t de vastelaovesvierders in Heerle die dees iëewe alde tradisie niej laeve inblooze. De geweldige staot van deens van ‘t Gilde is in 2005 veur ‘t Provinciebestuur aanleiding gewaes um ‘t Gilde Blauw Sjuut offisjieel tot “Ambassadeur van de Limburgse Vastelaovend” te beneume. De 80 x 11 jäörige verjäördaag van de iërste vaartoch van de Blauw Sjuut is de directe aanleiding gewaes veur de veurdrach van dees tradisieriéke kandidaat.

‘t Is doel en plich van de Blauw Sjuut um oét te vare, grenze te slechte en d’r middels ‘sjpass’, humor en satire toe beej te drage, det de minse doëner beejein kômme. Beej ‘t bezeuk van de Sjuut zien de eigenlikke ‘drei dol daag’ neet vaer miër, en dao door is me ‘t Gilde auk ‘heraut van de vasteloavend’ gaon neume.

In de huidige scheepsroute waere zo’n 25 ankerplaatse aangedaon en waere idder jaor auk schoële, bejäördecentra, verpleeginrichtinge en institute veur de lichamelik en/of geistelikke gehandicapte meideminse bezôch. Same mit ‘t bringe van vastelaovesvreug, steit beej dit alles ‘t aanknuipe van nieje vrindschapsbande of ‘t verstevige van bestaonde – zoëwaal in binne- as boételand – veurop.

Heejmei volduit ‘t Gilde Blauwe Sjuut miër as nuuëdig is aan de kriteria die de Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge stelle aan ‘n Laureaat Gulden Humor.

De Orde van de Gulden Humor

De Orde van de Gulden Humor en daomei Lid in de Broederschap van de Orde van de Gulden Humor, wuurt vanaaf 1962 as hoëgste Limburgse vastelaovesorde door de Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge verliënd aan kandidate die zich biezonder verdeenstelik hebbe gemak veur de bevordering van de laevesbliejheid, de humor of de vastelaovend, ‘n ruumere bekindheid geneete in de provincie Limburg en neet oét commercieel augpunt betrôkke zien beej de vastelaovend as zoëdanig.

Dees Orde is in 1962 de iërste kiër verliënd aan Charles Eyck, in 1963 aan Toon Hermans en in 1964 aan Godfried Bomans. De Orde is in totaal al 43 kiër oétgereik en name wie Joseph Luns, Paul van Vliet, Marion Lambriks en recenter Jan Huijskens, Jeu Sprengers, Thijs Wöltgens, Lei Meisen, Martin Eurlings, Jan Smeets, Willem Vermeend, Pierre Cnoops, Erica Terpstra, Maria van der Hoeven, Alf Poell, Karel Fiddelers en de organisasies Limburgs Symphonie Orkest, Limburgs Schuttersgilde, Limburgse Bond veur Meziekgezelschappe, ‘t Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer en de Bond van Carnavalsvereiniginge Limburg kômme in dees Broederschap veur.

Zeen auk: www.guldenhumor2012.nl