Stadsdeilvereininge adoptere de Giel Aerts Trofee veur winnaer jeugvastelaovesleedje

Zaoterdaag 25 jannewari 2020

‘t Comité Giel Aerts trofee zal same mit v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v. De Waus op vriédaag 14 fibberwari de 11e Giel Aerts trofee oétreike aan de winnaer/winnaers (liërlinge) van ein van de basisschoële van Venlo die ‘t winnend jeug vastelaovesleedje op ‘t Jeug Vastelaoves Leedjeskonkoer (JVLK) winne. Inkele stadsdeilvereiniging zulle de Giel Aerts Trofee adoptere en aafwisselend oétreike. 

Dit jaor zal ‘t JVLK waere gehalde op vriédaagmorge 14 fibberwari 2020 in de Venlonazaal aan de Hoëgewaeg in Venlo.

In 2009 woort de iërste Giel Aerts trofee oétgereik in de parterre van het Stadhoés van Venlo aan mevrouw Bep Aerts en eur femilie as aandinke aan de Giel Aerts. ‘t Initiatief tot vervaerdeging en oetreiking van deze trofee is tot stand gekomme door Herman Denessen, Ton Lamberts en Ben Verdellen. Zoëwaal Herman Denessen as Ton Lamberts hebbe mit Giel samegewerk mit kômposities van vastelaovesleedjes. Ben Verdellen haet aan de waalbekinde piano van Giel zangles gehad en in latere jaore beej de Vrijbuiters leedjes oét zien muzikale hand meuge zinge.

Giel Aerts waas eine persuuënlikheid en haet Venlo en Limburg ein ônmiskenbare schat aan ‘vastelaovescomposities’ naogelaote.
Wae kint neet de leedjes wie Minse wie weej, de Knapperike of Ome Wielie oét Brazilië um d’r maar ein paar te neume. Vuuël Venlose en Limburgse artiesten hebbe de leedjes van Giel Aerts allein of same mit andere schriévers meuge vertolke die op d’n daag van vandaag nog altiéd in volle iër en glorie waere gezonge en gespeuld. Wae kint Giel neet as arrangeur en begeleider van ‘de Beerbrouwers van vaat 11’ asmeide ‘t legendarische orkes ‘de Notekrakers’ die in de jaore zestig furore makde in Nederland en Duitsland.

Giel waas eine op en top muzikant, arrangeur, kômponist, teksdichter en (begeleidend) pianis.
Auk haet hae ein groët aandeil gehad as kômponis en arrangeur beej de Vruibuiters, de bekinde Venlose dialekband oét de jaore 80 en 90. Daonaeve waas Giel auk jaorelangk aktief lid pianis en arrangeur van Mannekoor kwartetvereiniging Animo oét Steyl.

Veur zien gehiéle oeuvre hebbe de initiatiefnemers gemeind um eine trofee te laote vervaerdige dae jaorliks oétgereik zal waere aan de kinder van de basisschoële die op de ein of andere wies bezig zien mit ‘t kômponere van vastelaovesleedjes en ‘t schriéve van tekste.

Deze brônze trofee beeld de in december 1993 in Venlo gestorve muzikant Giel Aerts oét, zittend in zien bekinde pose achter de piano. ‘t Ontwerp en vervaerdeging van dit baeld kump oét hand van de bekinde kunstenaer Sjer Jacobs oét Tegele.

Dit fantastisch baeldje wuurt financieel meugelik gemak door v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v. De Waus die heej veur derde en letste kiër garant veur staon. Taeves is ‘t auk de allerletste kier det ‘t comité Giel Aerts Trofee dit baeldje geit oétreike.

Ben Verdellen, Ton Lamberts en Herman Denessen gaeve nao 11 jaor ‘t stökske door en hebbe einen opvolger gevônde die in de komende jaore garant staon veur de kontinuïteit van ‘de Giel’. Vors Joeccius XI van Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus haet kinbaar gemak det Jocus same mit CV de Belhamels, Vg. D’n Oeles en Vg. de Wortelepin dit moeie initiatief de toekôms in zulle drage. “Dit initiatief rak twië kernwaerd van de Groët-Venlose vastelaovend: meziék en jeug. Allein al um die raeje meug dit initiatief nao 11 jaor neet verlaore gaon.”

Names ‘t comité Giel Aerts Trofee,
Herman Denessen, Ton Lamberts, Ben Verdellen en v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v. de Waus