Elf vraoge aan Sef IV

Maondaag 11 maart 2013

ôzze verslaaggaever Math van Rhee stelde 11 vraoge aan Prins Sef IV, nao aafloup van de vastelaovesdaag wao in hae ôs veur ging.

 1. Haet de vastelaovend, in ôg hoedanigheid as stadsprins van Jocus, ôg gebrach waat geej daovan gedach had?
  De kiéks idder jaor nao de  Prins, aevel ‘t prinsschap druuëg eine groëte mistiek mit zich mei. Vuuël verwachtinge heb ik mich dan ouk neet gemak en maar good, waasse mei maks is neet te beschrieve.
 2. Iddere Venlonaer kint Jocus en haet dao ouk dök ‘n meining euver. Ik neem aan geej ouk. Heb geej dees meining nao al dees daag môtte beejstelle of klopde ôg beeld aardig mit de werkelikheid?
  As jônge jông keek ik al mit groëte uig nao Jocus. De prach die dees vereiniging oétstraolt is zier biezônder. Doordet ik in de keuke moch kiéke, kôs ik mit eige ouge zeen wievuuël minse vreejwillig veur Jocus bezig zien um de Venlonaer dae Vastelaovend te gaeve dae hae gewind is te kriége. Dao bin ik oprech deep van ônder d’n indrök.
 3. Waat haet ôg tiédes dees daag ‘t meis getroffe, ‘t meis indrök gemak?
  D’r zien zoëvuuël moeie dinger gebeurd det ik hiël vuuël te kort zoel doon as ik noow waat specifiek gaon opneume.
 4. Heb geej in die 17 daag waal ens gedach, ‘Nae hè, weer die muts op en det pak aan?’
  Sterker nog, weej hebbe de muts allein mit slaope aaf gedaon. Det leeverde heej en dao waal ens ein greekgezich op. ‘t Protocol zaet namelik… as d’n Hoëgheid de muts op haet, dan môt idderein de muts op. Heerlik!
 5. Waorum is de keuze veur dees twië adjudante ein juuste keus gewaes?
  Umdet ik van meining bin desse dit allein maar kins doon mit die vrinde waomei desse dien ganse laeve d’n druim haes gedeild. D’r had neemus anders naeve mich meuge staon!
 6. Mit vastelaovend waere hiel vuuël minse heis. Ein nachmerrie veur eine klassieke zenger. Wie heb geej ôg stum kinne spare?
  Volges mich vônd mien stum ‘t zoë kwant det dae dach: "Heej môt ik beej bliéve. Dus zeker neet weggaon."
 7. As prins komp geej euveral in Venlo. Ziet geej ech euveral gewaes?
  ‘t Program zoot zoë vol det ik dink det weej op de meiste plaatse zien gewaes. Euveral? Det is lastig. Wao weej zien gewaes hebbe weej genaote en wao ze ôs hebbe gemis, dao zien weej zeker neet mit opzet weggebleeve.
 8. Waorum môt iddere Venlose jông eine prinselikke druim hebbe?
  Ik dink det iddere Venlose jông det haet. Achteraaf dörf ik te zegge det ik van meining bin det idderein ‘t môt waere in zien laeve, al beSEF ik mich det det neet geit. Maar ‘t is zoë biézônder sjiek det ik ‘t idderein gun um mei te maake.
 9. Geej heb ongetwiefeld vuul meigemak tiédes dees daag. Welke anekdote wilt geej mit ôs deile?
  Gen anekdote, maar wie Ton Lamberts mit de muts verkiërd um op beej ‘t Fortissimo kônzert nao boéte leep… det vergaet ik ech noëits mier.
 10. Men zaet waal ens det vastelaovend gevierd wuurt mit ‘n lach en ‘n traon. Heb geej ouk waal ens ein träönke môtte wegpinke?
  Ziër zeker. As dreejspan hadde weej ein aantal dierbare d’r neet miër beej. Dao hebbe weej vuuël aan gedach en aaf en toe ‘n traon um gelaote. Euveriges waare det juus de momente die ‘t verhaol pas ech inhald gaeve.
 11. Zeen weej ôch volgend jaor truuk mit vastelaovend?
  Dan môt geej allemaol nao Old Dutch kômme, want dao staon ik van vriédaag wies dinsdaag 00.00 oor aan de bar!

Auto Arena