Jocus schink Venlo “ein hert veur de stad”

Vriedag 1 november 2019

Op zaoterdaag 9 november zal ‘t nieje kunswerk D’n Haan waere ônthöld op de Kölsepaort. D’n Haan, gemak door kunstenaer Rik van Rijswick, is ein cadeau van Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus aan de stad Venlo en ode aan vastelaovesvierende Venlonaere. Speciaal veur dees gelaegenheid is de JocusTV documentaire te zeen “Ein hert veur de stad” via www.jocus.tv 

Beej gelaegenheid van ‘t Jocus jubileum 16×11 booj Jocus de inwoëners en bezeukers van de gemeinte Venlo ein twiëtal kunswerke in de aopenbare ruumte aan. Op 15 december 2018 woord “De Vreedzame Krijger” al truukgeplaats op de Kop van de Wiërd. Noow kump dao ein twiëde kunswerk beej. 

D’n Haan volmak ‘t recente Jocus jubileum en verwiés nao de ‘Stad van Lol en Plezeer’, de Venlose vastelaovend en Jocus. Roel Versleijen, veurzitter en Vors Joeccius XI van Jocus lich toe: “Aan de veuraovond van ôs 16×11 jäörig Jocusjubileum hebbe weej naogedach waat Jocus de Venlonaere kado woel gaeve. Weej hebbe bewus neet gekaoze veur eine feesaovond of groëts evenement veur de happy few, maar veur ein bliévende herinnering veur de ganse stad. De keus veel al vlot op eine Jocushaan. ‘t Is neet allein ‘t totembiës van ôs gezelschap, aevel vuuël belangriéker is hae ‘t symbool van de Venlose vastelaovend veur groët en klein, kinder, opa’s, oma’s. En ‘t symbool van ‘t volksfees in ôs Stedje van Lol en Plezeer.” 

‘t Aafgelaupe jaor haet Rik van Rijswick ‘t kunswerk ontwikkeld, in inge samewerking mit de Venlose maakindustrie: “Tiédes de iërste beejeinkoms kwaam ik al gauw op ‘t idee um eine scepter te make mit dao baovenop eine gruuëtse haan. In de scepter zien zeve cortenstaal elemente verwerk die geleverd zien door Schouren Metaal. Daotôsse is op aafwisselende wiés ‘t materiaal verwerk van diverse andere Venlose bedriéve zoëas extrusie-malle van MIFA, ventilatore van Vostermans en glaas van Scheuten. Daonaeve stelt SLV Nederland de verleechting ter beschikking. Baovenop zal d’n haan verriéze in roesvreej staol. D’n haan is deils gepolijs, deils ongepolijs en is versierd mit gekleurd glaas. De glinsterende haan kiek fier nao de bezeukers van de stad.” 

Zoëwaal De Vreedzame Krijger as D’n Haan zoele neet gerealiseerd kinne waere zonder de hölp van diverse betrokkene. Roel Versleijen: “Same mit Rik van Rijswick zien we mit vuuël minse gaon praote. Zeej hebbe ôs in de positie gebrach um beide werke aan de stad kedo te kinne doon. D’n Haan zal zoë vlak veur 11 november, as ein saort aafsloéting van ‘t jubeljaor waere ônthöld op ein symbolische plaats. Aan de Kölsepaort, in ‘t hert van de stad, ter verwelkômming aan alle gaste die Venlo bezeuke.”

D’n Haan haet veur Rik van Rijswijck auk ein belangriéke symbolische waerde: “Op de bors van D’n Haan is ein glaze hert verwerk. Det steit symbool veur mood en kwetsbaarheid en is auk ‘t hert van de stad. Jocus is ein groëte vereiniging. De zoels kinne zegke det zeej belangriéke ‘cultuur-dragers’ zien die de stad door de jaore haer drage. Vandao det ‘t hert ein belangriéke beteikenis in D’n Haan haet gekrege.” Heejmei verwiés D’n Haan auk nao de passie en betrokkeheid van de Venlonaere veur de vastelaovend en de hertverwermende maneer wao-op ‘t volksfees wuurt doorgegaeve nao de volgende generatie.

Zoëwaal De Vreedzame Krijger as D’n Haan zien bli?évende verbeeldinge van de onlosmakelikke band tösse de stad Venlo en Jocus. De plaatsing van beide kunswerke is meugelik gemak door inkele veuraanstaonde Venlose bedriéve, instellinge, privépersoëne en de Provincie Limburg in samewerking mit de gemeinte Venlo en de Stichting Kunswerk Jocus 16×11.

De ônthölling van “De Haan” zal plaatsvinde op zaoterdaag 9 november 2019 um 18.11 oor.

De realisatie van D’n Haan is vasgelag in de documentaire “Ein hert veur de stad” geproduceerd door JocusTV en is te bekiéke via www.jocus.tv