Efkes veurstelle: Vakzjurie Leedjesaovend

Woensdaag 27 augustus 2014

De leeje van de Houfzjurie van Opus Jocus Leedjesaovend 2014 stelle zich gaer aan ôg veur:

Rene Oostdam
Det is dae mit die ouge, miër dan elf kiër mit intermezzo-acts beej deze leedjesaovend, portiekzenger mit vastelaovend, programmeur van D’n Blauwe Zaoterdaag (WieS BlauW!), huzaar en Tegelsen ingel in Venlose Revues, Sjraar de Clochard beej ‘t Frans Boermans Volkstheater, professor in de humor aan de narre-universitet de NUL en mit kersmis ouk kersleedjeszenger mit jôngk talent, aafgeloupe veurjaor in de Maaspoort te zeen mit “Quattro!”, de veerde varité-theatershow van en mit Neutjesrang.

Chris Thenu
Chris Thenu, zoon van eine koërdirigent, is getrouwd mit Yvonne en gruuëtse vader van Julia en Daud. In 1994 schreef hae ‘Veur altiéd eine Venlonaer’, daomei is beej um de leefde veur dialekmeziék gebaore. Is mei-oprichter van de bands ‘Blaauw’ en ‘Van Gelder’ en van de Venlose stichtinge ‘Discodens’ en ‘Good Niejs’. Vaerder haet hae nog mit muzikale talente gewerk beej de Hofkapel van Jocus Toekoms en Herfshane. Momenteel is hae same mit o.a. Ald Prins Loek Zeelen muzikant beej coverband ‘One’, sikkretaris van de Molukse stichting ‘Salawaku’ en coach van maedjes A1 van de Venlose Hockey Club.

Mai Anröchte-Strijbos
Ik bin gebaore op de Leutherberg. Wao ik ouk ein leed euver heb gemak en det geregeld te huúre is beej umroop Venlo. Ik heb aevel vuuël miër leedjes same mit Jack Claessen geschreve, zoëas “Heej Dich” en “Laot gaon”. Van Frans Boermans heb ik ‘t leed “Trômme” meuge zinge, wao weej beej Jocus in 1997 nummer ein mei zien gewaore. Twië kiër heb ik mit ‘t LVK meigedaon. Maar ouk beej de Wien heb ik succes gehad, en waal dreej kiër achterein. De revue is mich netuurlik neet ônbekind, meigespeuld in Venlo en in Blierick. Noow meug ik zitting neme in de zjurie van de Jocus, det wil zegge, preuve aan de andere kant van de bühne. Ik wins alle deilnemers heej vuuël succes.

Jan de Rijk
Vanaaf de begin jaore tachtig bin ik al bezig mit ‘t schriéve en zinge van vastelaovesleedjes. Leedje “gank noow nao hoés” waas ‘t iërste leedje van mich det op de Jocus LP verscheen. Daonao begôs de lange samewerking mit Hannelore. Het teikende veur de tekste en ik veur de meziék. De Pallesaotesamba en ‘t Tapmesjien zien waal de bekindste veurbeelde. Ouk heb ik leedjes en tekste geschreeve veur “d’n valse toën”, bestaonde oét Hay en Wiel, Joke Theeuwen, Petra Houben, Hannelore en michzelf. Weej verzörgde toen nog “de slinger” dae altiéd as aafsloéting op Jocus Prônkzitting gezônge woord. Taegeswaordig componeer ik waat minder. Zinge doon ik nog altiéd, al is det waal vuuël duits en ingelstalig. Dit haop ik nog hiël lang te doon, want meziék mak ‘t laeve riék.

Hanneke Suilen-Hendriks
Meziék is mien laeve. Nao hobo gestudeerd te hebbe in Mestreech, en nao in verschillende groëte Nederlandse symfonie orkeste gespeuld te hebbe (as remplaçant), bin ik hobo-les gaon gaeve aan de toenmalige St. Kunstzinnige Vorming in Venlo. Op dit moment werk ik beej de ônderwies-stichtinge Kerobei en Fortior as baoveschoëlse coördinator cultuuredukasie, en ouk coach en begeleid ik minse op van allerlei andere terreine.

Naevebeej run ik same mit miene man  “SUILEN & SUILEN, coaching op maat voor musici” waorin weej mit musici aan de slaag gaon um eur vreej te laote musicere en waal vanoét eur eige, authentieke instelling. Ik vind ‘t biezônder leuk in de zjury te meuge plaatsneme en geneet van alle moeie en talentvolle zengers en zangeresse.  Heej meug Venlo mit rech hiel erg gruuëts op zien !

Joyce van den Ham
Gebaore woord ik 22 jaor geleje in Venlo en woën noow in Belfeld. Ik zing, speul piano en gitaar, en bin sinds mien 15de bezig mit ‘t schriéve en make van meziék, zoëwaal ingelstalig maar ouk nederlands en dialek. Begin dit jaor heb ik ein single mit videoclip oétgebrach genaamp "wie gaer" waodoor ik vervolges op ‘t Zomerparkfeest in ôs Venlo heb gespeuld mit mien eige band, dae ik sinds kort heb. D’r is mich dit jaor van alles euverkômme op ‘t gebied van meziék: zoë heb ik mit ein door mich geschreve Nederlands leedje beej 3FM Giel Beelen en beej Radio 538 gestaon, en bin ik same gaon werke mit pianis Jan Vayne.

In mien dagelijks laeve werk ik op ein activiteite-centrum mit minse mit ein NAH, en daonaeve gaef ik zangles aan kinder. Al ein aantal jaore op rie heb ik meuge zjurere en op meuge traeje beej verschillende evenemente van de venloose vastelaovend. Ik vind ‘t leuk um ouk dit jaor weer in de jury te meuge zitte en bin beniejd waat Venlo ôs dit jaor geit bringe! Ik wins alle 11 leedjes vanaovend kei vuuël succes!

Loek Boermans
Ik bin d’n alste zoon van Frans Boermans, gebaore in Venlo, getrouwd met Kitty Huibers en vader van twië prachtige döchter Kitty en Charlotte. Nao 42 jaor in Holland te hebbe doorgebrach vanwaege mien werk aan de TU Delft, woëne we sinds kort intelik weer in Venlo. Al die jaore heb ik ein paar auto’s verslete mit ‘t op en neer rieje, want de femilie en Venlo heb ik hoëg zitte. Ik heb twië kiër mit mien döchter mit de revue mei gedaon en eine kiër mit ‘t volkstheater, en genne vastelaovend gemis. Vaerder speul ik ein bietje piano, meistal meizingleedjes. Waat vastelaovesleedjes betref heb ik van pap ‘t ein en ander geliërd, en ik vind ‘t ein iër veur de zjurie te zien gevraog.

Christel van Rijn
Christel van Rijn is gebaore en getaoge in Venlo en haet 2 kiër de haufrol gespeuld in de Venlose Revue (‘Merieke’ in ‘Huzareslaaj’ oet 1989/90 en ‘Fientje’ in ‘Waat enne’n tied 2 ‘ in 1999/2000). Miér as 10 jaor waas Christel de vaste zangeres van Jocus Hofkepel en wies 2002 lid van ‘de Kammeraödjes’. Haet miérdere kiere op de Jocus Leedjesaovend gestaon en gewônne (oa.’Höf de glazer in de lôch’ en ‘As ut Aovend is’ met Quinn Warmerdam en Hay Wilders en ‘Ein Jaor’ mit Bart Houtermans.) Vanaaf 2002 mit Hay en Quinn zangeres van W-Dreej en in 2010, 2011 en 2012 winnaer van ut LVK. Christel is auk lid gewaes van Jocus Joekskemmissie.

Sef Maaskant
Ik bin gebaore in Venlo Zuid en woën noow in Velde. Ik bin eine echte vastelaovesvierder, dae op miërdere frônte invölling guf aan de Venlosche Vastelaovend. As teksdichter van vastelaovesleedjes bin ik in Venlo same mit miene meziékschriéver Jan Jaocobs ein paar kiër in de priéze gevalle. Mit as hoëgtepunt ‘t winne van’t LVK in 1992. Al miër dan tiën jaor zjureer ik vastelaovesleedjes,beej de Jocus en ‘t LVK. 

Lonneke Peters
Ik bin 32 jaor, samewoënend en kei verleef op Roy. Mit vastelaovesdaag gebaore, en dus zit mich det unieke geveul in hert en nere. Huúre zinge heb ge mich vurrig jaor mit de Boerebroélof van VieCuri, tot zoë vaer mien talent op det gebied. Nae, leedjes schriéve of zinge is mich helaas neet gegaeve, maar ‘t genete d’r van des te miër. ôs Venlose leedjes kin ik dan ouk druime en idder jaor kiék ik oét nao ôs nieje aanwinste!  In ‘t dageliks laeve werk ik mit vuuël plezeer in ‘t Gashoés as manager van de Longgeneeskunde. In miene vreeje tiéd leever ik ô.a as sikkertaris van de stichting Stadscomite mien beejdrage aan de vastelaovend en meug ik det ônmisbare evenemint: de äöpening van vastelaovend in Limburg, “de Boetegewoëne Boetezitting”, mei organisere. Ik bin beniejd welke leedjes Venlo en mien hert dit jaor gaon verovere. 

Anne-marie Verberkt
Al vanaaf de basisschoël zing ik, speul ik teniël en bin ik altiéd van de partie as d’r dinger georganiseerd, gespeuld of gezônge môtte waere. As zangeres van vastelaovesleedjes begôs mien artiesteloupbaan in 1987. Daonaeve heb ik miër as twintig jaor kônserte en evenemente geprissenteerd. Vaerder moch ik (houf)rolle speule in de letste veer edisies van de Venlose Revue. In de letste Revue speulde en zông ik de rol van Vorstin Vos. In 2012/2013 makde ik deil oét van de 6 vrouwluuj die same ‘t straottheaterstök “Aafscheid van idderein” speule. En in de letste edisie van ‘t Volkstheater moch ik mit hiël vuuël plezeer mien debuut in dae groep make as zuster Ans. In ‘t dageliks laeve woën ik mit mien leef Rob en kinder Sophie en Baer in Venlo, en bin ik as houf bestuursdeens werkzaam beej Antares.

Lambaer Kuijpers
As veurzitter van de vakzjury is Lambaer Kuijpers zo’n bietje de overall-coordinator van de telling op de leedjesaovend.