De Träöt nog noeits zoë kleurriék as in Jocus Jubeljaor

Woensdaag 16 fibberwari 2022

QWaat in 1948 begôs as wiets, is anno 2019 oétgegreujd tot ein volwaerdig glossy magazine.
In de historie van Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus waas Staatsorgaan De Träöt nog noeits zoë diek én zoë kleurriék as in de kômmende oétgaaf. Maar leefs 108 pagina’s vol foto’s en achtergrôndverhaole siere dit vastelaovesblaad. Ein record veur de vereiniging. Neteurlik meuge de geteikende advertenties in kleur van Piet Camps, Leon Peeters en andere heejin neet ôntbraeke.

Dao wao krante en tiédschrifte t lastig hebbe de letste jaore, luuët De Träöt eintaegengestelde bewaeging zeen. In aanvölling op al eur digitale mediakanale probeert Jocus mit De Träöt de laezer en adverteerders idder jaor weer waat extra’s te beeje. De letste jaore woord de vastelaoveskrant langzaam maar zeker umgevormp nao ein schitterend en glummend jaoroverzich. De talriéke foto’s laote t aafgelaupe en laupende vastelaovessezoen zeen det begint mitt Prinselaeve van Prins Herm Pollux van 2018. Nog neet rder gepubliceerde foto’s zien veur de laezers bewaard. Sprik vanzelf det de vastelaovend tgebreid in beeld kump. Zoe is ‘t asof de Groëten Optocht en Boerebroélof nog ens wuurt belaef. Auk de jeugevenemente wie de Jocus Toekôms Femiliezitting, Half Haenke en de aafgelaupe editie van de Herfshane Artiesenaovend kômme in beeld. Ein spesjaal katern is ingeruump veur de jubileumactiviteite. Naeve de Keuninklikke Iërepenning, zien de ônthölling van De Vreedzame Krijger op de Kop van de Weerd, wie auk de äöpening van de jubileumtentoënstelling van t Jocus Museum in beeld gebrach. Daobeej, en exclusief v<span class=