D’n Opstaeker 2011: ‘n ontwerp van Sjaak Smetsers

Zaoterdaag 18 september 2010

Baeldend kunstenaer Sjaak Smetsers haet veur de kômmende vastelaovend “d’n Opstaeker 2011” ôntworpe.  Names d’n Oeles had veurzitter Lucas Jaspers dit jaor d’n iër um ‘n kunstenaer veur te drage oét naam van alle vief de stadsdeilvereiniginge. Smetsers reageerde metein enthousias. “De dinks nao euver waat vastelaovend noow precies inhelt en beteikent”, zaet Smetsers. “Nao ‘n achtal schetse waas ‘t definitieve ôntwerp klaor”. Jocus, de Wortelepin, d’n Oeles, de Belhamels en de Keieschiéters oét ‘t kersverse stadsdeil Aarce en Velde, ware geliek te spraeke euver ‘t ôntwerp. “Wie ik bezig waas bedach ik inens det ‘t kômmend seizoen ‘n hiel biezonder is, namelijk 2011”, zaet Smetsers. “Vandao det dit jaorgetal ’n hiel prominente plaats haet gekrege”. Rônd dees ciefers dans ‘n fabelfiguur mit ‘n volgegaete boék. Opvallend is de vogelkop van de figuur mit in de uig de ciefers 11 en de groëte veut.

“D’n Opstaeker” is ‘n soort brôche dae steit veur ‘n dreejtal zake; ‘n bliek van waardering veur de vuule vreejwilligers die allerlei vastelaoves activiteite organisere in Venlo, Bliërick, Tegele, Belvend, Aarce en Velde; ‘n bliek van betrôkkeheid beej de vastelaovend en ‘n financiële opstaeker veur alle vastelaovesvereiniginge in de regio. De vief stadsdeilvereiniginge van de gemeinte Venlo haope det de inwoëners, net wie andere jaore, weer massaal dees vastelaovesbrôche zulle kaupe um daomei de vastelaovesaktiviteite van de diverse vereinige te ondersteune.

Sjaak Smetsers, gebaore in Venlo maar al jaore woënachtig in Tegele, haet altied vuul mit vastelaovend gehad. “Smeis ging ik as faatse mei mit d’n Tegelse optoch. Dan stook ik gaer de draak mit ‘n aktueel thema”. Volges de baeldend kunstenaer zien minse mit vastelaovend naeve ‘t plezeer make auk bezig mit allerlei kreatieve processe. “Al die wagebouwers, minse die kostuums make en zichzelf versiere, kriege heej hiel vuul energie van. ‘n Kunstenaer is de ganse daag bezig mit iets te creëren wao hae zin in haet. Vastelaovend guf minse de meugelijkheid um, al dan neet mit ‘n maske op, zichzelf te zien.”

De unieke stiél van Smetsers is duudelijk te herkinne in d’n Opstaeker van 2011. “De vogelkop symboliseert de vreejheid maar tegeliekertiéd is ‘t belangriék um mit beide veut op de grond te blieve. En det is messchiens auk detgene wao ‘t mit de vastelaovend um geit” alzoë Sjaak Smetsers.

D’n Opstaeker 2011 is verkriegbaar vanaaf ElfvanElf.