Broedspaar Boerebroelof 2016: VHC

Dinsdaag 26 mei 2015

Sef Smeets en Ymke Vrijmoed zien de broéd en broédegôm die op 9 fibberwari 2016 tiedes de Boerebroélof van de Venlose Hockey Club in d’n ônech waere verbônde.

Ymke (27 jaor, speulend in Dames 2, werkzaam as lierares op de Montessorischoël) en Sef (29 jaor, speulend in Hiëre 4, werkzaam as kok beej restaurant De Werf) zien al vanaaf de Benjamins gruuëtse leeje van de VHC en hebbe mekaar ôngevier 20 jaor geleeje liëre kinne. De riechtige vônk aevel sloog pas euver wie zeej same de houfleiding kreege van ‘t insigste echte VHC-jeughockeykamp. Toch heele ze de leefde veur mekaar nog hiël lang geheim en sprooke mit ein aaf ‘t groëte niejs pas nao boéte te bringe op ‘t tiédstip det de VHC de Boerebroélof zoel meuge organiseere.

Wie in fibberwari van dit jaor de VHC door V.V.G. Jocus woord oétverkaoze, beslaote ze same de sprông in ‘t deepe te waoge. De kômmende maonde zulle zeej zich opmake veur de schoënste daag van ‘t jaor 2016 as zeej te euverstaon van de ganse stad op ‘t bordes van ôs schoën stadhoés ein ‘t jao-waord gaeve.

Op zôndaag 28 juni zulle zeej tiejes ‘t groëte femilietoernooi van de VHC um 15.00 oor in de middaag veur ‘t iërs same as aankômmend broédspaar ‘n wichtige taak verrichte. Same mit de veurzitter van V.V.G. Jocus zulle zeej dan ‘t iërste Boeremoos paote op de velde van de VHC. Taeves mak de ganse VHC-femilie dan veur ‘t iërs kinnis mit de sirremoniemeister, de börgemeister en alle andere belangriéke persoëne die ‘t broédspaar ‘t kômmend jaor gaon vergezelle. Ouk zal ‘t Boerebroélofslogo van ‘t VHC-gezelschap waere ôntsluierd. Weej nuuëje ôg van herte oét um present te zien beej ‘t offisjeel paote van ‘t Boeremoos. ‘t Leefdespaar Ymke en Sef staon ôg dan gaer te waord.