Boeremoos paote in ‘t park

Zaoterdaag 16 oktoëber 2021

In ‘t Julianapark woort zaoterdaagmiddaag ‘t nieje Boerebroélofsgezelschap Zomerparkfeest veurgesteld. Same mit ‘t nieje Boerebroédspaar Nick Poeth en Lotte van Bergen woort boeremoos gepaot. Auk woort eur nieje logo ônthöld.

t Broédspaar geit in d’n ondertrouw tiédes d’n Boeremoosbal op zaoterdaag 29 jannewari.Kaarte zien verkriégbaar in de webshop