Boerebroélofsgezelschap 2013

Dinsdaag 3 april 2012

Gisteraovend (maondaag 2 april) is tiédes de raodsvergadering van Jocus de kandidatuur veur ‘t Boerebroélofsgezelschap 2013 bespraoke. Gekaoze is veur de Personiëls Vereiniging “VieCurieus”. ‘t Medisch Centrum veur Noord Limburg Viecurie viert in 2013 eur 11-jäörig bestaon en wuurt daomei ‘t hônderdeniërste Boerebroélofsgezelschap van Venlo.

Binne ‘t gashoés en de personiëlsvereiniging laef  al vuuël jaore de wins um same de organisatie van de boerebroélof te meuge verzörge. Ein uniek stökske volksfolklore, ‘t in d’n ônech verbinde van twië minse, det allein in Venlo gevierd wuurt op dees wies en in 2012 veur d’n 100e kiër haet plaatsgevônde.

Nao euverleg en gesteund door de Raod van Bestuur haet VieCurieus, in ‘t jaor wao-in ‘t gashoés al 11 jaor ônder de naam VieCurie de gezôndheidszörg in deze regio verzörg, geopteerd veur de editie van 2013, zoëas bekind de hônderd-en iërste boerebroélof van Venlo!

VieCurie wilt heejmei ein steinke beejdrage aan dees Venlose volkscultuur en laote zeen midde in de Limburgse samelaeving te staon.

VieCurieus gif aan gruuëts te zien det Jocus gister ‘t wieze besloét haet genaome de organisatie aan ôs VieCurianen te gunne en daomei de boerefemilie Pollux op te volge.