Berich van Ridder Kunibald

Dinsdaag 5 november 2013

Zoë wie geej in deze Kikerikiki heb kinne laeze speult Ridder Kunibald al jaorlangk ein prominente rol in De Träöt. D’n Ridder kreeg dan ouk ein paar daag haer einen breef. Waat dao in stônd? Laes ‘t zelf maar…

Ridder Kunibald is gevraog!

Ridder Kunibald zoot gruuëts in ziene praos
‘nnen breef in zien hand, neet van Sinterklaos.
Maar van eine andere Gooje Mins, bekans dezelfde.
Daen breef kwaam van Vors Joeccius d’n XI’de.
 
Hae loos d’n breef veur de elfde kiër
D’n Ridder veulde zich good, miër en miër.
Vors Joeccius had um persuuënlik laote weite
Det V.V.G. Jocus um van herte welkôm woel heite.
 
De Träöt belaef ein jubileum, is d’r al 66 jaor
en Ridder Kunibald meug kômme, ech ierlik waor,
um offisjeel ‘t iërste eksemplaar te meuge ôntvange.
Hae kreeg dan ouk  bekans knalroëje wange!
 
“Ik môt ein niej harnas gaon koupe en flot”
En nao ein paar minute ging zien paerd in galop
mit op ‘t zaal Ridder Kunibald
‘t waas al winter dus ech richtig kald.
 
‘t Paerd parkierde hae in de nieje parkiergaraag
En hae leep metein door richting Mooder Maas.
“Iers eine werme sjeklaat drinke” en d’n Ridder leep
ein kroeg in, die kelt deej um  groët verdreet.
 
Nao ach glazer werme sjeklaat mit rum
Waas hae werm en sprook hae mit döbbele stum;
“Wa…waat  woe…woel ik ou..ouk alweer doon?”
Woel gaon loupe, maar leep naeve zien schoon!
 
Mit meujte leep hae de Maasboulevaartrepkes op
Wie eine mins um toereep, hiël hard: “STOP !”
D’n Ridder had neet in de gater, nondepie,
Det ‘t Vors Joeccius waas, incognito, dus as Harie!
 
‘t Ind van ‘t leedje waas, en terech
Ridder Kunibald blief beej de oétreiking e-weg.
Hae dörf zichzelf dao nog neet te laote zeen
Maar haet waal baeterschap belaof; ging veur de Vors op de kneen.
 
 
De groëte vraog is aevel noow:
Wae krieg dan waal de iërste Träöt euverhendig?
De P&P môt nog ens good prakkedinke! Weej halde ôg op de huuëgte.