Akkermansgilde en 2e Regiment Cavalerie truuk in de Boerebroélofsoptoch

Vriedag 21 fibberwari 2014

Op dinsdaag 4 maart bluuës Boerebroélofsgezelschap de Kwas’ ein alde boerebroélofstraditie niej laeve in. De stoet mit broélofsgaste zal waere veurgegaon door ‘ t 2e Regiment Cavalerie, d’n Drumband Akkermanne, ‘ t Akkermansgild en de stadsreuze Flujas en Guntrud. Vervolges zal de sirremoniemeister van Jocus, Bram Holla, zittend op de traditionele ‘zeikton’ mit zien bel ‘ t boerebroélofsgezelschap aankôndige.

Alveurens ‘broéd’ Loes Peters en ‘broédegom’ Evert Schnock op het Venlose stadhuis in ‘d’n ônech’ waere verbônde, zulle Flujas en Guntrud veur ‘t Venlose stadhoés danse en kinne de talriéke broéloftsgaste geneete van ein schoën program vol mit meziék en zangk.

Nao de Koffietuiterie verzamele de boere en boerinne zich op d’n Alde Mert. Daonao trek de stoet vanaaf 13.30 oor richting Venloos stadhoés. Dao is de "trouwsirremonie" van Vastelaovesgezelschap de Kwas.De route löp via de Joédestraot richting Kwartelenmert, Hoëgstraot, Vleisstraot, Klaosstraot, Parade, Gashoésstraot en eindig op de Mert veur ”t stadhoés. Rônd 15.00 oor begint de trouwerie.