5e edisie Vastelaovestoppers

Donderdaag 29 november 2012

Op 2 fibberwarie 2013 um 14.11 oor is ‘t weer zoë wiéd: ‘t Groët Venloos vastelaovesevenement Vastelaovestoppers kint dan zien 5e edisie. De organisatie van dit evenement wuurt gesteund door de 5 vereiniginge oét groët Venlo: V.G. D’n Oeles (Tegele), V.V.G. Jocus (Venlo), V.G. de Wortelepin (Bliërick), VV De Belhamels (Belfeld) en De Keieschiëters (Arce).

De organisatie is in gooje hand beej dees 5 gezelschappe. ‘n Aparte kemmissie bestaonde oét Mark Rietra (veurzitter), Theo Hamakers, Twan Jacobs, Jeroen van den Ham, Bert Nabben en Esther Wienen is verantwaordelik veur de Vastelaovestoppers. ‘t Belaof weer ‘n groët spektakel te waere.

De kemissie ‘Vastelaovestoppers’ is ouk aktief op Facebook en Twitter. Veur aktuele informatie en foto’s, kint geej gaon nao: @vastelaovestop en http://www.facebook.com/vastelaoves.toppers .

Dees edisie zal dezelfden opzet hebbe as iërdere edisies. De 2 beste jeugleedjes van iddere deilgemeinte zulle strieje um de houfpriés en det is onder andere ‘n optraeje op de Boétegewoëne Boétezitting 2013 in hertje stad Venlo.

Dao naevebeej zal de winnaer van dees Vastelaovestoppers de viéfde Giel Aerts trofee, ‘n door Sjèr Jacobs gemak bronsbeeldje op sôkkel, oétgereik kriége van ‘t komité Giel Aerts trofee. Giel waas kômponis, teksdichter, muzikant en arrangeur van tig Venlose vastelaovesleedjes. Dees trofee is gèn wisseltrofee: de winnaer meug dees schoëne priés halde.

De kemmissie Vastelaovestoppers wilt de kômmende jaore ‘t konsep van de Vastelaovestoppers gaon versterke en oétbreide, um zoë ‘n podium te baeje aan jeugdige vastelaovestalente wies 14 jaor in al zien vorme: buut, zang of dans. De jeug verdeent de kans um Groët Venlo te laote geneete van eur biezôndere talente.

Op 2 fibberwarie 2013 is gans Groët Venlo van herte welkom in Venlo beej Jocus in de Venlonazaal, aan de Hoëgewaeg in Venlo. Neem dees oétnuuëdiging aan en kôm kiéke!