Prins Bram I (Holla)

Jaor 2024


Prins Bram I  (Holla) is 45 jaor same mit zien Maud hebbe zeej twië zeuns Ties (10) en Pim (6).

In de Meulebös greujde hae op in ein werm nes, same mit zien breurs Gijs en Joep. Al vruug waas hae nogal ondernemend en woort daorum ‘t boefje van de buurt geneump. Nao de liëgere schoël volgde de MAVO op ‘t Blariacumcollege. Dao woorte auk de iërste theaterstappe gezatte. Beej ‘t bekinde  SpoMuToCaDaZa trooj hae veur ‘t iërs op as imitator van Urbanus.

Beej de keus veur zien vervolgstudie twiéfelde hae tösse ‘t theater en zien interesse in aardrijkskunde, waat hae oétintellik haet gevolg aan de HAN in Numwaege. Nao zien iërste baan op ‘t Maaslandcollege, werk hae noow al twintig jaor mit vuuël plezeer op ‘t Blariacumcollege.

In zien jeugjaore zoot hae same mit zien vrinde en Adjudant Pascal in ’t Muspelheim, wao hae in 1989 as elfjäörige Jeugprins woort: “Ein ônvergaetelikke ervaring. Wie ik 15 jaor waas woort ik gevraog um Sirremomiemeister te waere van ‘t jeuggezelschap. Ik ging in dae’n tiéd al dök oét in de stad en op de Parade. De gedachte det ik de vastelaovend op dees Parade mit de joekskepelle op de meurkes zoel môtte misse goof mich ein onröstig geveul. Ik woort dus gen Sirremomiemeister. Det heb ik op latere laeftiéd diek ingehaold!” Sinds 2012 is hae Sirremoniemeister beej Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus. Naeve zien baan as liëraar zit ’t theater um in ’t blood: haufrolle in 3 Venlose Revues, Baer de Woers in Kefeej Chantant, mit Tilt! beej Umroop Venlo, in d’n buut op Jocus en neteurlik same mit zien maatje Ruud minnig winnend Jocusleedje gezônge op Opus Jocus Leedjesaovend. 4 kiër haolde zeej de LVK-finale mit as hoëgtepunt neteurlik ’t winne van ’t LVK in Saerum in 2008 – oétgeraekend ’t Jocus Jubelaor –  mit de Kriebels.

Zoë trokke zeej gans Limburg door wao éín optraeje in Venlo neet zonder gevolge bleef: “Same mit Ruud meuste weej optraeje beej ein dinershow in ‘t Citytheater. Dao werkde ein maedje waat mich mitein opveel. Ziene sjarmante kröllebol en moëie auge leete mich neet los. Ik kreeg toen ech de kriebels. In ‘t Vondelpark in Amsterdam heb ik um gevraog of weej same vaerder koste. Zien antwoord waas duudelik. Maud en ik zien al vuuële jaor same gelökkig.”

Zien succes in ’t amateurteniël steit in schril kôntras mit zien sportieve prestasies. Same mit zien vrinde – en auk Adjudant Pascal – haet hae in ‘t 13e van SVB gevoetbald. Nog altiéd voetbalt hae same mit zien Adjudant ens per waek in de zaal (of waat dao op liék)

Naeve optraejes, en Sirremoniemeister beej Jocus is hae auk nog ziër aktief betrokke beej De Waus en Jocus’ Joeks kemmissie. In de weinige tiëd die dan nog euverblief is hae al 20 jaor same mit zien vrinde Pascal en Marc as supporter in De Koel te vinde. “Tiédes de kômmende vastelaovend meug ik de haufrol vervölle. Dit is anders as waat ik wies noow heb meuge doon. Ik wil dit as ein nog noëits vertuuënde film tot mich neme. Ik spits mich veural op de vuuële bezeuke aan minse die door umstandighede neet miër actief aan de vastelaovend deil kinne neme. Mit name ‘t bezeuk aan Maria  Auxiliatrix haet veur mich ein biézôndere beteikenis. ’t Veult as de kroën op alles waat wies noow in mien laeve is gebeurd. Van de ganse toemel wil ik same mit mien Adjudante, Maud en de kinder geneete wies in de tiëne en weej haope de lach op idder vastelaovesmörfke te meuge bringe. As dét lök, dan is ôzze en ôgge vastelaovend geslaag!”