Half Haenke

Vriedag 2 Fibberwari 2024
van 15:11 wies 17:11 oor
Grenswerk

Deur aope 14:30. Begin program 15:11 oor, 17:11 oor aaf en oét!

Priës: kinder wies 3 jaor gratis! Vanaaf 4 jaor € 5,-

Kaarte zien te kaup aan de deur en in de Webshop.